Associació Catalana
de Meteorologia

TETHYS, revista de meteorologia    

CRÈDITS

Director: Joan Arús
Consell de redacció: Joan Bech, Josep Calbó i Bernat Codina.

Disseny, manteniment i hostatge de la web: Ample 24

TETHYS és una iniciativa de l'ACAM

ACAM Ap 203
E-08940 - Cornellà de Llobregat

DL: B- 35281 - 98

ISSN: 1139-3394

PVP: gratuït

 


Associació Catalana de Meteorologia