Associació Catalana
de Meteorologia

TETHYS, revista de meteorologia - Núm. 1    

Tethys > núm. 1 > editorial

Dia meteorològic mundial
EDITORIAL

El dia 23 de març se celebra a tot el món el Dia Meteorològic Mundial en commemoració de la data de signatura del conveni de creació de l'Organització Meteorològica Mundial, ara fa 48 anys. Coincidint amb aquesta Diada i amb la celebració de l'any internacional dels oceans per part de la UNESCO, arrenca el número 1 de la revista Tethys, que va ser presentada a les III Jornades de Meteorologia Eduard Fontserè.

Enguany per celebrar aquesta Diada hi ha previstos tot un reguitzell d'actes que no fan més que confirmar la multitud d'iniciatives, tant privades com públiques, que venen sovintejant d'un temps ençà i que són hereves d'una rica tradició meteorològica del país. No obstant això seria bo de recordar que l'OMM va ser creada per tal d'assegurar la cooperació internacional en matèria meteorològica ,i cooperar vol dir "prendre part amb altres a una obra feta en comú."

Tethys és el nom de l'antiga conca mediterrània que fa milions d'anys es va formar en separar-se el continent Eurosiberià del continent Africà. Amb el temps es va acabar tancant fins a l'estat actual. Per això, la present revista pren aquest nom. De la mateixa manera que antigament Tethys era el mar comú a la majoria dels continents que actualment coneixem, també volem que aquesta revista sigui un punt en comú per a tothom que estigui interessat per la meteorologia i la climatologia, tant del món professional com l'amateur.

Per tal que l'idioma no sigui un obstacle a la circulació fluïda dels coneixements tot el contingut de Tethys serà disponible en català i en castellà. Més endavant mirarem d'incorporar l'anglès. Entretant, es pot fer servir algun traductor, com el del buscador Altavista present a la xarxa internet.

El número 1 de Tethys tot just és encetat, esperem que arreli en bon camp. Les contribucions dels lectors, ja sigui en forma d'escrits, participació al fòrum, cartes, suggerències, etc l'acabaran de fer.

Tethys > núm. 1 > editorial