Associació Catalana
de Meteorologia

TETHYS, revista de meteorologia - Núm. 1    

Tethys > núm. 1 > opinió

ACAM
Antoni Morral
Diputat President de l'Àrea de Medi Ambient
Diputació de Barcelona
24 de març de 1998

Des dels seus inicis l'Associació Catalana de Meteorologia ha comptat amb el suport actiu de la Diputació de Barcelona. No fèiem amb això, sinó continuar una línia històrica de la Institució, que fou en el passat , i ho és ara, la impulsora de les iniciatives orientades a desenvolupar i estendre aquesta important ciència a casa nostra. Recordem amb satisfacció, i un xic de nostàlgia, com ja en el segle passat la Diputació va estar al darrera de la creació i el manteniment de la primera xarxa meteorològica de Catalunya i Balears, composta per més de cinquanta observatoris, i animada per l'esperit del Sr. Hermenegildo Gorria, director de l'escola provincial d'agricultura. També recordem que ja el 1896, un jove Eduard Fontserè, científic que situà la meteorologia catalana al capdavant de les millors d'Europa del seu temps, obtingué la primera feina remunerada com a director de la Xarxa de la Diputació.

Tanmateix, no cal remuntar-se a èpoques tan pretèrites. Durant els últims anys, d'ençà que la Diputació va començar a prestar serveis i cooperació als municipis en temes relacionats amb la protecció i millora del medi ambient, el reconeixement del paper clau que la meteorologia hi juga, ens ha portat a una intensa col·laboració i promoció de les entitats i grups en què la meteorologia es cou dia a dia. Tant organismes oficials com universitats i organitzacions no governamentals.

Una prova fefaent és la presència als prestatges tant d'ajuntaments i biblioteques com d'afeccionats i acadèmics de la nostra publicació. "El medi atmosfèric a les comarques de Barcelona" que ha cobert ja més de quinze anys de vida, tot donant informació i comentaris puntuals sobre l'esdevenir de la meteorologia i la qualitat de l'aire en el nostre àmbit territorial, i que és, realment, un exponent fefaent de com la cooperació interinstitucional dóna fruits duradors quan està presidida per una decidida voluntat de servei.

Per l'Àrea de Medi Ambient, que presideixo, va ésser un encert confiar, des del seu naixement, en l'ACAM, associació volenterosa, que pretén difondre i treballar la meteorologia a Catalunya. En molt poc temps ha portat a terme un floret d'activitats realment positives, entre les quals, en destaquem les Jornades Eduard Fontserè que se celebren periòdicament, amb un considerable èxit, tant en contingut com en projecció.

Avui ens complau participar també en aquest projecte de revista electrònica, TETHYS, que conté articles de divulgació científica sobre meteorologia, centrats especialment en la conca mediterrània. Crec que, d'una forma àgil, aquesta revista pot contribuir a eixamplar l'intercanvi d'idees i experiències, important en moltes disciplines, però de manera particular en la del medi ambient del nostre entorn.

Desitjo que juntament amb l'enriquiment del debat acadèmic, TETHYS sigui capaç de generar elements d'orientació i recolzament als gestors ambientals que, des del món local, s'esforcen per donar solucions en el dia a dia als complexos problemes que en aquest camp tenim a hores d'ara sobre la taula.

Tethys > núm. 1 > opinió