Estudi de tres períodes temporals ben diferenciats en una nit estable

, i

DOI: 10.3369/tethys.2007.4.05

pàg.: 35 - 45

Resum

L'estudi d'una nit establement estratificada de la campanya experimental SABLES-98 permet dividir-la en tres parts ben diferenciades: una primera de transició, amb canvis significatius en totes les variables fins a l'establiment d'un règim quasi-estacionari; una segona part dominada pel refredament radiatiu superficial i una tercera part sense canvis significatius. Cadascuna d'aquestes parts s'estudia per separat, avaluant les característiques dels perfils verticals, la turbulència, els espectres i les funcions de densitat de probabilitat.Creative Commons License

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Creative Commons.


Indexats a Scopus, Thomson-Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scientific Commons, Latindex, Google Scholar, DOAJ, ICYT (CSIC)

Finançat parcialment per les Accions Complementàries CGL2007-29820-E/CLI, CGL2008-02804-E/, CGL2009-07417-E i CGL2011-14046-E del Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d'Espanyanewnewnew