Fusió de les imatges Landsat i micrometeorològiques per a fer un seguiment de l'evapotranspiració diària a escala regional

, i

DOI: 10.3369/tethys.2008.5.04

pàg.: 39 - 49

Resum

L'objectiu d'aquest treball és mostrar l'aplicabilitat operacional d'un model proposat recentment (Sánchez et al., 2008) juntament amb imatges de satèl·lit per tal de fer un seguiment dels fluxos d'energia de la superfície a escala regional. En concret, ens centrarem en l'obtenció de l'evapotranspiració diària per la significació especial que té aquest flux en la generació de precipitació o en la gestió de les fonts d'aigua d'ús agrícola. Hi presentem una metodologia detallada per a aplicar el Mètode Simplificat de Balanç Energètic de Dues Fonts a les imatges Landsat. Els diferents trets de les terres de conreu de superfície vénen caracteritzats pels mapes del projecte CORINE Land Cover i les variables meteorològiques necessàries s'obtenen interpolant les dades d'una xarxa d'estacions agrometeorològiques distribuïdes per la regió d'interès. Finalment, mostrem l'aplicació de la metodologia a tres diferents imatges Landsat que cobreixen tota la regió de Basilicata (al sud d'Itàlia). Es realitzen mapes dels diferents fluxos incloent l'evapotranspiració diària. Es comparen els resultats amb algunes mesures del sòl i es fa una anàlisi agafant la classificació d'ús del sòl com a base. S'obté una precisió propera a 30 W m-2.Creative Commons License

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Creative Commons.


Indexats a Scopus, Thomson-Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scientific Commons, Latindex, Google Scholar, DOAJ, ICYT (CSIC)

Finançat parcialment per les Accions Complementàries CGL2007-29820-E/CLI, CGL2008-02804-E/, CGL2009-07417-E i CGL2011-14046-E del Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d'Espanyanewnewnew