Apunts per a la història dels anys polars internacionals a Catalunya i Espanya

DOI: 10.3369/tethys.2008.5.05

Tethys núm. 5 pàg.: 51 - 61

Resum

Amb motiu de l'actual celebració de l'any polar internacional es fa una revisió del significat i aportacions dels tres anys polars anteriors i de les contribucions catalanes i espanyoles a les anteriors edicions. Si bé l'actual és la primera vegada que des de la Península Ibèrica s'envien expedicions científiques a l'Antàrtida i a l'àrtic, les participacions a les edicions anteriors no han estat menyspreables i han suposat una millora en el desenvolupament de les ciències de la Terra al nostre país.Creative Commons License

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Creative Commons.


Indexats a Scopus, Thomson-Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scientific Commons, Latindex, Google Scholar, DOAJ, ICYT (CSIC)

Finançat parcialment per les Accions Complementàries CGL2007-29820-E/CLI, CGL2008-02804-E/, CGL2009-07417-E i CGL2011-14046-E del Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d'Espanyanewnewnew