L’anomalia pluviomètrica del delta del Llobregat

i

DOI: 10.3369/tethys.2009.6.03

pàg.: 31 - 50

Resum

Mitjançant dades d’estacions automàtiques en superfície es mostra que a l’àrea del delta del Llobregat (nord-est de la Península Ibèrica) s’observa major precipitació que a les zones properes de l’interior (l’Ordal, Collserola, Garraf), que a les que queden a l’altra banda d’un massís situat a la costa (Garraf), i que a la costa situada més al nord. Aquesta distribució de les precipitacions pot ser explicada amb la formació d’un front fred superficial nocturn al delta del Llobregat. Per tal d’analitzar amb detall els mecanismes físics que poden influir en la formació d’aquest front (orografia, vents marítims i de drenatge), s’han simulat numèricament amb el model de mesoescala MM5 dos episodis de pluges a la zona, reproduint de manera satisfactòria els mecanismes físics que afavoreixen l’aparició del front.Creative Commons License

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Creative Commons.


Indexats a Scopus, Thomson-Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scientific Commons, Latindex, Google Scholar, DOAJ, ICYT (CSIC)

Finançat parcialment per les Accions Complementàries CGL2007-29820-E/CLI, CGL2008-02804-E/, CGL2009-07417-E i CGL2011-14046-E del Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d'Espanyanewnewnew