Anàlisi d'un mètode d'estimació de precipitació amb radar tenint en compte l'alçada del nivell de congelació

, i

DOI: 10.3369/tethys.2010.7.03

pàg.: 25 - 39

Resum

L’estimació quantitativa de precipitació amb radar juga un paper cabdal en moltes aplicacions hidrometeorològiques. La complexitat de tots els factors que contribueixen per una banda en els propis processos de precipitació, i per altra, en el comportament del feix d’energia emès pel radar en el seu recorregut a través de l’atmosfera, fan que les estimacions actuals, en general, difereixin de la precipitació observada en superfície. L’objectiu d’aquest treball ha estat validar el producte SRI (Surface Rain Intensity); es tracta d’un mètode d’estimació de precipitació amb radar consistent en l’aplicació d’una correcció considerant un perfil vertical de reflectivitat (PVR). El PVR tè en compte l’altura del nivell de congelació per fer una correcció en zones afectades pel fenomen conegut com a “banda brillant”. Les estimacions de precipitació obtingudes amb aquest mètode s’han comparat amb altres mètodes actualment operacionals al Servei Meteorològic de Catalunya per cinc episodis representatius de precipitació estratiforme i convectiva obtenint-se, en general, millors resultats comparats amb observacions pluviomètriques. Encara que es tracta d’una valoració preliminar que caldria completar amb més casos, els resultats obtinguts indiquen bones perspectives per usar aquesta metodologia operativament.

ReferènciesCreative Commons License

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Creative Commons.


Indexats a Scopus, Thomson-Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scientific Commons, Latindex, Google Scholar, DOAJ, ICYT (CSIC)

Finançat parcialment per les Accions Complementàries CGL2007-29820-E/CLI, CGL2008-02804-E/, CGL2009-07417-E i CGL2011-14046-E del Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d'Espanyanewnewnew