Anàlisi d'un mètode d'estimació de precipitació amb radar tenint en compte l'alçada del nivell de congelació

DOI: 10.3369/tethys.2010.7.03

Tethys núm. 7 pàg.: 25 - 39

Resum

L’estimació quantitativa de precipitació amb radar juga un paper cabdal en moltes aplicacions hidrometeorològiques. La complexitat de tots els factors que contribueixen per una banda en els propis processos de precipitació, i per altra, en el comportament del feix d’energia emès pel radar en el seu recorregut a través de l’atmosfera, fan que les estimacions actuals, en general, difereixin de la precipitació observada en superfície. L’objectiu d’aquest treball ha estat validar el producte SRI (Surface Rain Intensity); es tracta d’un mètode d’estimació de precipitació amb radar consistent en l’aplicació d’una correcció considerant un perfil vertical de reflectivitat (PVR). El PVR tè en compte l’altura del nivell de congelació per fer una correcció en zones afectades pel fenomen conegut com a “banda brillant”. Les estimacions de precipitació obtingudes amb aquest mètode s’han comparat amb altres mètodes actualment operacionals al Servei Meteorològic de Catalunya per cinc episodis representatius de precipitació estratiforme i convectiva obtenint-se, en general, millors resultats comparats amb observacions pluviomètriques. Encara que es tracta d’una valoració preliminar que caldria completar amb més casos, els resultats obtinguts indiquen bones perspectives per usar aquesta metodologia operativament.

Referències

 • - Andrieu, H. i Creutin, J. D., 1995: Identification of vertical profiles of radar reflectivity for hydrological applications using an inverse method. Part I: Formulation, J Appl Meteorol, 34, 240–258.
 • - Bech, J., Rigo, T., Pineda, N., Segalà, S., Vilaclara, E., Sánchez-Diezma, R., Sempere, D., i Velasco, E., 2005: Implementation of the EHIMI software package in the weather radar operational chain of the Catalan Meteorological Service, Proc. 32nd International Conf. on Radar Meteorology, Albuquerque, NM, USA.
 • - Bech, J., Gjertsen, U., i Haase, G., 2007: Modelling weather radar beam propagation and topographical blockage at northern high latitudes, Q J R Meteorol Soc, 133, 1191–1204, doi: 10.1002/qj.98.
 • - Bech, J., Rigo, T., Pineda, N., Argemí, O., Bordoy, R., i Vilaclara, E., 2008: An updated description of the radar network of the Meteorological Service of Catalonia, 5th Eur. Radar Conf. ERAD2008, Finland.
 • - Browning, K. A., 1980: Structure, mechanism and prediction of orographically enhanced rain in Britain. Orographic Effects in Planetary Flows, World Meteorological Organization, 85-114.
 • - Collier, C. G., 1986: Accuracy of rainfall estimates by radar, Part 1: Calibration by telemetering raingauges, J Hydrol, 93, 207–223.
 • - Dinku, T., Anagnostou, E. N., i Borga, M., 2002: Improving radarbased estimation of rainfall over complex terrain, J Appl Meteorol, 41, 1163–1178.
 • - Franco, M., Sánchez-Diezma, R., i Sempere-Torres, D., 2006: Improvements in weather radar rain rate estimates using a method for identifying the vertical profile of reflectivity from volume radar scans, Meteorologische Zeitschrift, 15, 521–536, doi: 10.1127/0941-2948/2006/0154.
 • - Germann, U., Galli, G., Boscacci, M., i Bolliger, M., 2006: Radar precipitation measurement in a mountainous region, Q J R Meteorol Soc, 132, 1669–1692, doi: 10.1256/qj.05.190.
 • - Gjertsen, U., Sâlek, M., i Michelson, D. B., 2004: Gaugeadjustment of radar-based precipitation estimates, COST Action 717, ISBN-92-898-0000-3.
 • - Joss, J. i Waldvogel, A., 1990: Precipitation measurements and hydrology, Amer Meteorol Soc, Battan memorial and 40th anniversary of the radar meteorology, pp. 577-606.
 • - Koistinen, J., 1991: Operational correction of rainfall errors due to the vertical reflectivity profile, Amer Meteorol Soc, Preprints, 25th Int. Conf. on Radar Meteorology, Paris, France, 91-96.
 • - Mittermaier, M. i Illingworth, A., 2003: Comparison of modelderived and radar-observed freezing-level heights: Implications for vertical reflectivity profile-correction schemes, Q J R Meteorol Soc, 129, 83–95.
 • - Prohom, M. i Herrero, M., 2008: Cap a la creació d’una base de dades climàtica de Catalunya (segles XVIII a XXI), Tethys, 5, 3–11, doi: 10.3369/tethys.2008.5.01.
 • - Rigo, T. i Llasat, M. C., 2004: A methodology for the classification of convective structures using meteorological radar: Application to heavy rainfall events on the Mediterranean coast of the Iberian Peninsula, Nat Hazards Earth Syst Sci, 4, 59–68.
 • - Rinehart, R. E., 1997: Radar for Meteorologists, Rinehart Publications, Grand Forks, USA, 428pp.
 • - Sánchez-Diezma, R., 2001: Optimización de la medida de lluvia por radar meteorológico para su aplicación hidrológica, PhD thesis, Universitat Politècnica de Catalunya.
 • - Sánchez-Diezma, R., Sempere-Torres, D., Bech, J., i Velasco, E., 2002: Development of a hydrometeorological flood warning system (EHIMI) based on radar data, 2nd Eur. Radar Conf. European Meteorological Society. Copernicus Gesellschat, Delft, Holland.
 • - Scovell, R., Lewis, H., Harrison, D., i Kitchen, M., 2008: Local vertical profile corrections using data from multiple scan elevations, Proceedings 5th Eur. Radar Conf. ERAD2008, Finland.
 • - Sigmet, 2006: Iris Product and Display Manual. Chapter 2.14. SRI: Surface Rainfall Intensity, Sigmet, Inc., Westford, Boston, MA, USA.
 • - Vignal, B., Galli, G., i Joss, J., 2000: Three methods to determine profiles of reflectivity from volumetric radar data to correct precipitation, J Appl Meteorol, 39, 1715–1726, doi: 10.1175/1520-0450-39.10.1715.
 • - Zawadzki, I., 1984: Factors affecting the precision of radar measurements of rain, Preprints, 22nd Int. Conf. on Radar Meteorology, Zurich, Switzerland, Amer Meteorol Soc, 251-256.Creative Commons License

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Creative Commons.


Indexats a Scopus, Thomson-Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scientific Commons, Latindex, Google Scholar, DOAJ, ICYT (CSIC)

Finançat parcialment per les Accions Complementàries CGL2007-29820-E/CLI, CGL2008-02804-E/, CGL2009-07417-E i CGL2011-14046-E del Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d'Espanyanewnewnew