Accidents de muntanya associats a fluxos del nord hivernals al Pirineu Mediterrani

DOI: 10.3369/tethys.2010.7.04

Tethys núm. 7 pàg.: 41 - 55

Resum

El Pirineu Mediterrani, a l'extrem oriental de la serralada, és una àrea molt freqüentada. La seva cota màxima supera els 2900 m s.n.m. i molts pics superen els 2000 m s.n.m., amb un relleu arrodonit i una vegetació escassa sobre aquesta última cota. Una característica climàtica hivernal rellevant és l'ocurrència d'entrades sobtades d'aire fred amb vents violents del nord, la caiguda de les temperatures i valors d'índex de fred molt baixos. Aquestes adveccions s'estableixen després del pas d'un front fred nevós i, en conseqüència, hi ha un abundant transport de neu, tant nova com preexistent, que redueix notablement la visibilitat horitzontal. Les condicions postfrontals representen a cotes altes una seriosa amenaça per a les persones. L'examen realitzat mostra que els muntanyencs immersos en un ambient de visibilitat reduïda, vents forts i temperatures molt baixes poden desorientar-se ràpidament, patir congelacions i hipotèrmia i relliscar pel gel. La caracterització d'un conjunt d'accidents ocorreguts en aquest àmbit geogràfic, identificats a la premsa, ha mostrat en aquest treball que la fenomenologia associada a les adveccions septentrionals hivernals és un element de perill a tenir en consideració en l'avaluació dels riscos naturals en aquesta àrea. A més, el caràcter múltiple de mols dels successos insinua que la vulnerabilitat a aquests perills és elevada. L'anàlisi climatològica presentada suggereix que aquestes condicions no són rares a l'hivern, tot i que els sinistres més greus s'han registrat sota fluxos especialment forts i freds. Les conclusions extretes recomanen que les condicions meteorològiques descrites, anomenades localment torb, han de ser conegudes pels visitants d'aquestes muntanyes a l'hivern i la seva aparició anunciada als butlletins meteorològics, que al seu torn han de ser suficientment difosos a les zones de major afluència de turistes i muntanyencs.

Referències

 • - Arasti, E., 2001: Estudio de la galerna típica del Cantábrico, INM. Ministerio de Medio Ambiente, nota Técnica del CMT en Cantabria y Asturias.
 • - Ayala-Carcedo, F. J. i Olcina, J., 2002: Riesgos naturales, Ariel, Barcelona.
 • - Bougeault, P., Jansà, A., Attie, J., Bean, I., Benech, B., Benoit, R., Bessemoulin, P., Caccia, J., Campins, J., Carissimo, B., Champeaux, J., Crochet, M., Druilhet, A., Durand, P., Elkhalfi, A., Flamant, P., Genovés, A., Georgelin, M., Hoinka, K., Klaus, V., Koffi, E., Kotroni, V., Mazaudier, C., Pelon, J., Petitdidier, M., Pointin, Y., Puech, D., Richard, E., Satomura, T., Stein, J., i Tannhauser, D., 1993: The atmospheric momentum budget over a major mountain range: first results of the PYREX field program, Ann Geophys, 11, 395–418.
 • - Campins, J., Calvo, J., i Jansà, A., 1997: The tramontane wind: Dynamic diagnosis and Hirlam Simulations, INM/WMO International Symposium on cyclones and hazardous weather in the Mediterranean, Palma de Mallorca, 14-19/IV/1997.
 • - Campins, J., Aran, M., Genovés, A., i Jansà, A., 2007: High impact weather and cyclones simultaneity in Catalonia, Advances in Geosciences, 12, 115–120, doi: 10.5194/adgeo-12-115-2007.
 • - Esteban, P., Jones, P. D., Martín-Vide, J., i Mases, M., 2005: Atmospheric circulation patterns related to heavy snowfall days in Andorra, Pyrenees, Int J Climatol, 25, 319–329, doi: 10.1002/joc.1103.
 • - Esteban, P., Martín-Vide, J., i Mases, M., 2006: Daily atmospheric circulation catalogue for Western Europe using multivariate techniques, Int J Climatol, 26, 1501–1515, doi: 10.1002/joc.1391.
 • - Esteban, P., Martí, G., García, C., Aran, M., Gavaldà, J., i Moner, I., 2007: Heavy Snowfalls and avalanche activity over eastern Pyrenees: a study of two extreme cases, Proceedings Alpine SnowWorkshop, Forschungsbericht, 44-48, Munich (Alemania), 5-6/X/2006.
 • - Fransí, F., 1999: Client a la força, Funció Pública, 20, 19–20.
 • - Fuster, J. i Elizalde, B., 1995: Riesgo y actividades físicas en el medio natural: un enfoque multidimensional, Apunts. Educación Física y Deportes, 41, 94–107.
 • - García, C. i Salvador, F., 1994: Snowfall analysis in the Eastern Pyrenees, Annalen der Meteorologie, 23rd Internacional Conference on Alpine Meteorology (Lindau), 30, 303-306.
 • - García, C. i Vilar, F., 2006: La montaña. Manual de Meteorología, Alpina, Granollers.
 • - García, C., Martí, M., García-Manuel, A., Muntán, E., Oller, P., i Esteban, P., 2007: Weather and snow pack conditions of major avalanches in the Catalan Pyrenees, Proceedings Alpine Snow Workshop, Forschungsbericht, 49-56, Munich (Alemania), 5-6/X/2006.
 • - García, C., Martí, G., Oller, P., Gavaldà, J., Martínez, P., i Peña, J. C., 2008: Atmospheric patterns leading major avalanche episodes in the eastern Pyrenees and estimating occurrence, International Snow Science Workshop, Whistler (Canadà), 21-27/IX/2008.
  - George, D. J., 1993: Weather and mountain activities, Weather, 48, 404–410.
 • - Jansà, A., 1997: A general view about mediterranean meteorology: cyclones and hazardous weather, INM/WMO International Symposium on cyclones and hazardous weather in the Mediterranean, Palma de Mallorca, 14-19/IV/1997.
 • - Pascual, R., 2001: La situació meteorològica del 30 de desembre de 2000 al Pirineu Oriental, Penell, 9.
 • - Pascual, R., 2005: El efecto Föhn en el Pirineo Catalán. Carácterísticas generales y un caso de estudio, Boletín de la AME, 10, 20–24.
 • - Pascual, R., 2008: Accidentes en montaña y condiciones meteorológicas, Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Madrid.
 • - Pascual, R., 2009: Episodio de vientos muy fuertes en el Pirineo y Prepirineo Oriental en un contexto regional y local, Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Madrid.
 • - Perelló, J. i Reñé, J., 1953: Los accidentes en nuestras montañas, Montaña, 23, 245–252.
 • - Pons, J., 2008: Tiempo y clima en montaña. Manual práctico de meteorología, Desnivel, Madrid.
 • - Rasilla, D. F., 2003: Aplicación de un método de clasificación sinóptica a la península Ibérica, Investigaciones Geográficas, 30, 27–45.
 • - Rasilla, D. F., García, J. C., i Garmendia, C., 2002: Los temporales de viento: propuesta metodológica para el análisis de un fenómeno infravalorado, En Cuadrat, J. M., Vicente, S. M., Saz, M. A., edits.: La información climática como herramienta de gestión ambiental, Universidad de Zaragoza, 129-136.
 • - Rodés, P., 1999: Análisis de los accidentes por aludes de nieve en España. Una aproximación a la revisión histórica, Ergon, Madrid.
 • - Sacasas, J., 1999: Meteorologia del Pirineu Català, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona.
 • - Uppala, S. M., Kallberg, P. W., Simmons, A. J., Andrae, U., Bechtold, V. D., Fiorino, M., Gibson, J. K., Haseler, J., Hernandez, A., Kelly, G. A., Li, X., Onogi, K., Saarinen, S., Sokka, N., Allan, R. P., Andersson, E., Arpe, K., Balmaseda, M. A., Veljaars, A. C. M., Van De Berg, L., Bidlot, J., Bormann, N., Caires, S., Chevallier, F., Dethof, A., Dragosavac, M., Fisher, M., Fuentes, M., Hagemann, S., Holm, E., Hoskins, B. J., Isaksen, L., Janssen, P. A. E. M., Jenne, R., McNally, A. P., Mahfouf, J. F., Morcrette, J. J., Rayner, N. A., Saunders, R. W., Simon, P., Sterl, A., Trenberth, K. E., Untch, A., Vasiljevic, D., Viterbo, P., i Woollen, J., 2005: The ERA-40 re-analysis, Q J R Meteorol Soc, 131, 2961–3012, doi: 10.1256/qj.04.176.
 • - Vilà, J. M., 2001: El torb, un vent que mata, VII Jornades de Meteorologia Eduard Fontserè, Barcelona, 23-25/XI/2001.
 • - Zaragoza, A., 2008: Temporal de neu i vent en muntanya (febrer 2005), Treball final inèdit. Màster en Meteorologia, Universitat de Barcelona.Creative Commons License

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Creative Commons.


Indexats a Scopus, Thomson-Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scientific Commons, Latindex, Google Scholar, DOAJ, ICYT (CSIC)

Finançat parcialment per les Accions Complementàries CGL2007-29820-E/CLI, CGL2008-02804-E/, CGL2009-07417-E i CGL2011-14046-E del Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d'Espanyanewnewnew