Resultats del model meteorològic WRF-ARW sobre Catalunya, utilitzant diferents parametritzacions de la convecció i la microfísica de núvols

, , i

DOI: 10.3369/tethys.2010.7.07

pàg.: 77 - 89

Resum

El model meteorològic WRF-ARW (Weather Research and Forecasting - Advanced Research WRF) és un model de nova generació que compta amb una creixent comunitat d’usuaris arreu del món. En el marc d’un projecte per a estudiar la viabilitat d’implementar-lo operativament al Servei Meteorològic de Catalunya, s’ha realitzat una verificació dels pronòstics produïts pel model en diversos casos de precipitació observada sobre Catalunya. Precisament, donada la importància dels pronòstics de la precipitació en aquesta zona, un dels principals objectius ha estat l’estudi de la sensibilitat del model a diferents configuracions de les seves parametritzacions de la convecció i la microfísica de núvols. En el present treball, es mostren els resultats d’aquesta verificació sobre dos dominis, un de 36 km de pas de malla i un altre, niat unidireccionalment a l’anterior, de 12 km. En el domini extern, l’avaluació s’ha basat en l’anàlisi dels principals paràmetres estadístics (ME i RMSE) per a la temperatura, humitat relativa, geopotencial i vent, i s’ha determinat que la combinació que utilitza l’esquema convectiu de Kain-Fritsch amb l’esquema microfísic WSM5 ha proporcionat els millors resultats. A continuació, amb aquesta configuració fixada per al domini extern, s’han realitzat pronòstics al domini niat combinant també diferents esquemes de convecció i microfísica de núvols, i s’ha arribat a la conclusió que la configuració amb més encert és la que combina la parametrització convectiva de Kain-Fritsch amb l’esquema de microfísica de Thompson.

ReferènciesCreative Commons License

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Creative Commons.


Indexats a Scopus, Thomson-Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scientific Commons, Latindex, Google Scholar, DOAJ, ICYT (CSIC)

Finançat parcialment per les Accions Complementàries CGL2007-29820-E/CLI, CGL2008-02804-E/, CGL2009-07417-E i CGL2011-14046-E del Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d'Espanyanewnewnew