Característiques termodinàmiques de masses d'aire al llarg de la vall del Guadalquivir mitjançant el càlcul de trajectòries

DOI: 10.3369/tethys.2011.8.03

Tethys núm. 8 pàg.: 21 - 31

Resum

La presència de la vall del Guadalquivir afavoreix la canalització de masses d’aire des de zones costaneres cap a l’interior d’Andalusia. Per aquest motiu, aquest treball presenta una primera aproximació sobre la variació espacial al llarg de la vall del Guadalquivir d’alguna de les propietats termodinàmiques representatives de les masses d’aire. Amb aquest objectiu s’han seleccionat tres emplaçaments representatius del seu curs baix, mig i alt, analitzant en tots ells les trajectòries diàries i els registres horaris de temperatura potencial, humitat específica i velocitat del vent durant el període 2000-2007. El conjunt de trajectòries ha estat calculat utilitzat el model HYSPLIT (Hybrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory), establint les 12 UTC com a hora d’arribada, una durada de 120 hores i una altura final d’incidència de 500 m. L’anàlisi per clústers ha permès la selecció de deu tipus de masses d’aire, seleccionant d’aquest conjunt aquelles que provenen clarament de l’oest. L’anàlisi en els tres emplaçaments dels cicles diaris de temperatura potencial mostren un refredament progressiu durant el període fred (novembre-febrer) de l’any (3-4 K) i un escalfament durant el període càlid (juny-setembre) en el rang de 5-6 K entre els extrems de la vall. La humitat específica experimenta un descens, independent del període i tipus de massa d’aire, a mesura que la massa d’aire recorre la vall, sent més intens durant el període càlid amb fins a 8 g kg-1 pels 1-2 g kg-1 del període fred. Els cicles de velocitat del vent mostren un descens progressiu de la mateixa al llarg de la vall, sent més accentuada entre el tram final amb una relació de fins a 3 m s-1 cada 100 km, registrant els valors més intensos durant el període càlid de l’any amb valors mitjos de fins a 4 m s-1.

Referències

 • - Adame, J. A., Lozano, A., Bolívar, J. P., De la Morena, B., Contreras, J., i Godoy, F., 2008: Behaviour, distribution and variability of surface ozone at an arid region in the South of Iberian Peninsula (Seville, Spain), Chemosphere, 70, 841–849, doi:10.1016/j.chemosphere.2007.07.009.
 • - Adame, J. A., Serrano, E., Bolívar, J. P., i De la Morena, B., 2010: On the tropospheric ozone variations in a coastal area of the southwestern Europe under mesoscale circulation, J Appl Meteorol Climatol, 49, 748–759, doi:10.1175/2009JAMC2097.1.
 • - Davis, R., Normile, C., Sitka, L., Hondula, D., Knight, D., Gawtry, S., i Stenger, P., 2010: A comparison of trajectory and air mass approaches to examine ozone variability, Atmos Environ, 44, 64–74, doi:10.1016/j.atmosenv.2009.09.038.
 • - Draxler, R. R. y Hess, G. D., 1998: An overview of the HYSPLIT-4 modelling system for trajectories, dispersion, and deposition, Australian Meteorology Magazine, 47, 295–308.
 • - Draxler, R. R., Stunder, B., Rolph, G., i Taylor, A., 2009: HYSPLIT-4 User’s Guide, NOAA Air Resources Laboratory.
 • - Evtyugina, M. G., Nunes, T., Pio, C., i Costa, C. S., 2006: Photochemical pollution Ander sea breeze conditions, during summer, at Portuguese West Coast, Atmos Environ, 40, 6277–6293.
 • - Hernández-Ceballos, M. A., Adame, J. A., Bolívar, J. P., i De la Morena, B., 2010a: The climatology of air masses in southwestern Europe from 1997 to 2007, Int J Climatol, Submitted.
 • - Hernández-Ceballos, M. A., García-Mozo, H., Adame, J. A., Domínguez-Vilches, E., De la Morena, B., Bolívar, J. P., i Galán, C., 2010b: Synoptic and meteorological characterization of olive pollen transport in Crdoba province (South-western Spain), Int J Biometeorol, doi:10.1007/s00484-010-0306-4.
 • - Hondura, D., Sitka, L., Davis, R., Knight, D., Gawtry, S., Deaton, M., Lee, T., Normile, C., i Stenger, P., 2010: A back-trajectory and air mass climatology for the Northern Shenandoah Valley, USA, Int J Climatol, 30, 569–581.
 • - Jorba, O., Pérez, C., Rocandenbosch, F., i Baldasano, J., 2004: Cluster Analysis of 4-Day Back Trajectories Arriving in the Barcelona Area (Spain) from 1997 to 2002, J Appl Meteorol, 43, 887–901, doi:10.1175/1520-0450(2004)043<0887:CAODBT>2.0.CO;2.
 • - Millán, M. M., Salvador, R., Mantilla, E., i Kallos, G., 1997: Photooxidant dynamics in the Mediterranean basin in summer: Results from European research projects, J Geophys Res, 102, 8811–8823, doi:10.1029/96JD03610.
 • - Querol, X., Alastuey, A., De la Rosa, J., Sánchez de la Campa, A., Plana, F., i Ruiz, C., 2002: Source apportionment analysis of atmospheric particulares in an industrialised urban site in southwestern Spain, Atmos Environ, 36, 3113–3125.
 • - Rodríguez, S., Querol, X., Alastuey, A., Kallos, G., i Kakaliagou, O., 2001: Saharan dust contributions to PM10 and TSP levels in Southern and Eastern Spain, Atmos Environ, 35, 2433–2447, doi:10.1016/S1352-2310(00)00496-9.
 • - Shan, W. P., Yin, Y. Q., Lu, H. X., i Liang, S. X., 2009: A meteorological analysis of ozone episodes using HYSPLIT model and surface data, Atmos Res, 93, 767–776, doi:10.1016/j.atmosres.2009.03.007.
 • - Stohl, A., 1998: Computation, accuracy and applications of trajectories - A review and bibliography, Atmos Environ, 32, 947–966, doi:10.1016/S1352-2310(97)00457-3.
 • - Toledano, C., Cachorro, V. E., de Frutos, A. M., Torres, B., Berjon, A., Sorribas, M., i Stone, R. S., 2009: Airmass classification and Analysis of Aerosols Types at El Arenosillo, J Appl Meteorol Climatol, 48, 962–981, doi:10.1175/2008JAMC2006.1.
 • - Warneke, G., 1997: Meteorologie und Umwelt, Springer, Berlin.Creative Commons License

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Creative Commons.


Indexats a Scopus, Thomson-Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scientific Commons, Latindex, Google Scholar, DOAJ, ICYT (CSIC)

Finançat parcialment per les Accions Complementàries CGL2007-29820-E/CLI, CGL2008-02804-E/, CGL2009-07417-E i CGL2011-14046-E del Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d'Espanyanewnewnew