Teleconnexions entre la TSM de l'Atlàntic Nord i les precipitacions mediterrànies

, i

DOI: 10.3369/tethys.2011.8.04

pàg.: 33 - 44

Resum

En el present treball s'analitzen les teleconnexions energètiques observades entre les anomalies de la temperatura superficial del mar a l'Atlàntic Nord i la ciclogènesi de la conca occidental del Mediterrani, una cubeta de vora alta a la part central de la qual un mar càlid i evaporadís és decisiu per a uns intercanvis energètics claus en la seva autàrquica climatologia. Això pot ser la causa de la nul·la significació observada en les teleconnexions entre la pluviometria mediterrània amb l'índex de l'Oscil·lació a l'Atlàntic Nord. Malgrat això, els dèficits energètics registrats a les conques oceàniques polars semblen ser el detonant de l'activitat ciclogenètica mediterrània a través del drenatge de l'aire fred polar sobre les càlides aigües mediterrànies. Simultàniament, la calor latent englobada a les ciclogènesis mediterrànies és injectada i difosa en la circulació d'altura per tal de restablir l'equilibri tèrmic hemisfèric. Aquests processos han estat sistemàticament analitzats des del 1981, any en què els registres de l'estació universitària marina van començar a mostrar la intensitat de les interaccions atmosfera-mar a la conca occidental del Mediterrani.

ReferènciesCreative Commons License

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Creative Commons.


Indexats a Scopus, Thomson-Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scientific Commons, Latindex, Google Scholar, DOAJ, ICYT (CSIC)

Finançat parcialment per les Accions Complementàries CGL2007-29820-E/CLI, CGL2008-02804-E/, CGL2009-07417-E i CGL2011-14046-E del Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d'Espanyanewnewnew