Teleconnexions entre la TSM de l'Atlàntic Nord i les precipitacions mediterrànies

DOI: 10.3369/tethys.2011.8.04

Tethys núm. 8 pàg.: 33 - 44

Resum

En el present treball s'analitzen les teleconnexions energètiques observades entre les anomalies de la temperatura superficial del mar a l'Atlàntic Nord i la ciclogènesi de la conca occidental del Mediterrani, una cubeta de vora alta a la part central de la qual un mar càlid i evaporadís és decisiu per a uns intercanvis energètics claus en la seva autàrquica climatologia. Això pot ser la causa de la nul·la significació observada en les teleconnexions entre la pluviometria mediterrània amb l'índex de l'Oscil·lació a l'Atlàntic Nord. Malgrat això, els dèficits energètics registrats a les conques oceàniques polars semblen ser el detonant de l'activitat ciclogenètica mediterrània a través del drenatge de l'aire fred polar sobre les càlides aigües mediterrànies. Simultàniament, la calor latent englobada a les ciclogènesis mediterrànies és injectada i difosa en la circulació d'altura per tal de restablir l'equilibri tèrmic hemisfèric. Aquests processos han estat sistemàticament analitzats des del 1981, any en què els registres de l'estació universitària marina van començar a mostrar la intensitat de les interaccions atmosfera-mar a la conca occidental del Mediterrani.

Referències

 • - Alekseev, G. V. i Bagryantsev, M. V., 1987: The climate role of ocean surface temperature anomalier in the warm half of the year, Soviet Meteorology and Hidrology, 5, 52–56.
 • - Andersson, A., Bakan, S., i Grabl, H., 2010: Satellite derived precipitation and freshwater flux variability and its dependence of the North Atlantic Oscillation, Tellus, 62, 453–468, doi:10.1111/j.1600-0870.2010.00458.x.
 • - Bueh, C. i Nakamura, H., 2007: Scandinavian pattern and its climatic impact, Q J R Meteorol Soc, 133, 2117–2131, doi:10.1002/qj.173.
 • - Colin de Verdière, A. i Blanc, M. L., 2001: Thermal resonance of the atmosphere to SST anomalies. Implications for the Antartic circumpolar wave, Tellus, 53, 403–424, doi:10.1034/j.1600-0870.2001.01224.x.
 • - Egger, J. i Peter-Hoinka, K., 2008: Mountain torques and synoptic systems in the Mediterranean, Q J R Meteorol Soc, 134, 1067–1081, doi:10.1002/qj.248.
 • - Feldstein, S. B., 2007: The dynamics of the North Atlantic Oscillation during the summer season, Q J R Meteorol Soc, 133, 1589–1518, doi:10.1002/qj.107.
 • - Gulev, S. K., Zuleva, O., i Reva, Y., 2000: Synoptic and subsynoptic variability in the North Atlantic as revealed by the Ocean Weather Station data, Tellus, 52, 323–339, doi:10.1034/j.1600-0870.2000.d01-6.x.
 • - Jansà Guardiola, J. M., 1951: Previsión del tiempo en el Mediterráneo occidental, Revista de Geofísica, 39, 234–256.
 • - Jansà Guardiola, J. M., 1966: La Meteorología en el Mediterráneo Occidental, Tercer Ciclo de Conferencias, INM, pp. 1-35.
 • - Kazmin, A., Zatsepin, A. G., and Kontoyianis, H., 2009: Comparative analysis of the long-term variability of winter surface temperature in the Black and Aegean Seas during 1982-2004 associated with the large scale atmospheric forcing, Int J Climatol, 30, 1349–1359, doi:10.1002/joc.1985.
 • - Lejenas, H. i Okland, H., 1983: Characteristics of Northern Hemisphere blocking as determined from a long-time series of observational data, Tellus, 35, 350–362, doi:10.1111/j.1600-0870.1983.tb00210.x.
 • - Marshall, J., Kushnir, Y., Battisti, B., Chang, P., Czaja, A., Dickson, R., Hurrell, J., McCartney, M., Saravanan, R., i Visbeck, M., 2002: North Atlantic climate variability phenomena, impacts and mechanisms, Int J Climatol, 21, 1863–1898, doi:10.1002/joc.693.
 • - Martín-Vide, J. i Fernández-Belmonte, D., 2001: El índice NAO y la precipitación mensual en la España peninsular, Investigaciones Geográficas, Instituto Universitario de Geografía, Universidad de Alicante, 26, 45–58.
 • - Martín-Vide, J. i López-Bustins, J. A., 2006: The Western Mediteranean Oscillation and rainfall in the Iberian Peninsula, Int J Climatol, 26, 1455–1475, doi:10.1002/joc.1388.
 • - Merle, J. i Tourre, Y., 1983: Le bilan energétique à l’interface airmer, La Météorologie, VI, 51–68.
 • - Namias, J., 1987: Factors relating to the explosive North Atlantic cyclone of December 1986, Weather, 42, 323–326.
 • - Namias, J., 1989: Anomalous climatological background of the storm of 15-16 October 1987, Weather, 44, 98–104.
 • - NCAR, 2010: Monthly Northern Hemisphere 72x19 Tropospheric Analyses, continuing from April 1947, National Center for Atmospheric Research, Boulder, Colorado, ds085.1, Research Data Archive, http://dss.ucar.edu.
 • - Noussier, O., Ducrocq, V., i Ricard, C., 2008: A numerical study of three catastrophic precipitations events over souther France, Q J R Meteorol Soc, 134, 111–130, doi:10.1002/qj.200.
 • - Quereda-Sala, J., 1986: Un aspect du regime thermique en Mediterranée Occidentale, Met Mar, 131, 13–18.
 • - Quereda-Sala, J., 1989a: Blocage et goutte froide sur le Levant espagnol, La Météorologie, VII, 2–7.
 • - Quereda-Sala, J., 1989b: Las interacciones atmósfera-océano en la climatología del Mediterráneo Occidental, Avenidas fluviales e inundaciones en la cuenca del Mediterráneo, Caja de Ahorros del Mediterráneo e Instituto Universitario de Geografía de la Universidad de Alicante, pp. 67–90.
 • - Quereda-Sala, J., 1990: Intense Cyclones in the Spanish Mediterranean, Weather, 45, 278–279.
 • - Quereda-Sala, J. i Montón, E., 1994: Las lluvias torrenciales en la Comunidad Valenciana. Interacciones atmósfera-mar, Col·lecció Universitària, Diputacció de Castelló, Castelló, 190 pp.
 • - Ratier, A., 1986: Temperature de la mer et analyse objective, Met Mar, 130, 12–17.
 • - Rayner, N. A., Brohan, P., Parker, D. E., Folland, C. K., Kennedy, J. J., Vanicek, M., Ansell, T., i Tett, S. F. B., 2006: Improved analyses of changes and uncertainties in sea surface temperature measured in situ since the mid-nineteenth century: the HadSST2 data set, J Climate, 19, 446–469, doi:10.1175/JCLI3637.1, http://hadobs.metoffice.com/hadsst2/index.html.
 • - Rodwell, M. J. i Folland, C. K., 2002: Atlantic aire-sea interaction and seasonal predictability, Q J R Meteorol Soc, 128, 1413–1443, doi:10.1256/00359000260247291.
 • - Stringer, E., 1972: Foundations of Climatology, W. H. Freeman, San Francisco, 586 pp.
 • - Strong, C. i Davis, R., 2007: Winter jet stream trends over the Northern Hemisphere, Q J R Meteorol Soc, 133, 2109–2115, doi:10.1002/qj.171.
 • - The UNESCO/WMO Seminar on Mediterranean Synoptic, 1958: Meteorologische Abhandlungen, Band IX, Heft 1, Institut fur Meteorologia and Geophysik der Frein Universitat Berlin, Roma.
 • - Trigo, R. M., Pozo-Vázquez, D., Osborn, T. J., Castro-Díez, Y., Gámiz-Fortis, S., i Esteban-Parra, M. J., 2004: North Atlantic Oscillation influence on precipitation, river flow and water resources in the Iberian Peninsula, Int J Climatol, 24, 925–944, doi:10.1002/joc.1048.
 • - Visbeck, M. H., Hurrell, J. W., Polvani, L., i Cullen, H. M., 2001: The North Atlantic Oscillation: Past, present and future, Proc Natl Acad Sci USA, 98, 12 876–12 877, doi:10.1073/pnas.231391598.
 • - Watanabe, M. i Kimoto, M., 2006: Atmosphere-ocean coupling in the North Atlantic: a positive feedback, Q J R Meteorol Soc, 126, 3343–3369, doi:10.1002/qj.49712657017.
 • - Zeng-Zeng, H. U. i Zhaohua, W. U., 2004: The intensification and shift of the annual North Atlantic Oscillation in a global warming scenario simulation, Tellus A, 56, 90–112.Creative Commons License

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Creative Commons.


Indexats a Scopus, Thomson-Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scientific Commons, Latindex, Google Scholar, DOAJ, ICYT (CSIC)

Finançat parcialment per les Accions Complementàries CGL2007-29820-E/CLI, CGL2008-02804-E/, CGL2009-07417-E i CGL2011-14046-E del Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d'Espanyanewnewnew