Comparació de mesures d'irradiància global de la xarxa radiomètrica oficial espanyola per al 2006 amb valors estimats per satèl·lit

, i

DOI: 10.3369/tethys.2011.8.05

pàg.: 45 - 54

Resum

S'ha realitzat la comparació dels valors mitjos mensuals d'irradiància global diària mesurats en 40 estacions de la Xarxa Radiomètrica Nacional en banda ampla de l'Agència Estatal de Meteorologia amb els valors mensuals de Surface Incoming Shortwave radiation (SIS) del Climate Monitoring-Satellite Application Facility per a l'any 2006. Es calcula a partir de les dades de l'instrument Spinning Enhanced Visible and Infrared Imager del satèl·lit Meteosat de Segona Generació i de l'Advanced Very High Resolution Radiometer dels satèl·lits polars de la NOAA. Els resultats mostren una gran similitud de les dades procedents de totes dues fonts d'informació amb unes discrepàncies del voltant del 5%. L'objectiu d'aquesta comparació és avaluar la conveniència de l'ús de les dades de SIS per a l'elaboració d'un atlas d'irradiància solar disponible a Espanya.

ReferènciesCreative Commons License

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Creative Commons.


Indexats a Scopus, Thomson-Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scientific Commons, Latindex, Google Scholar, DOAJ, ICYT (CSIC)

Finançat parcialment per les Accions Complementàries CGL2007-29820-E/CLI, CGL2008-02804-E/, CGL2009-07417-E i CGL2011-14046-E del Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d'Espanyanewnewnew