Determinació de la velocitat del vent i les càrregues associades sobre la instal·lació esportiva col·lapsada en el temporal de vent sever del 24 de gener de 2009 a Sant Boi de Llobregat (Barcelona)

DOI: 10.3369/tethys.2011.8.07

Tethys núm. 8 pàg.: 65 - 76

Resum

El temporal de vent sever del 24 de gener de 2009, causat per una ciclogènesi explosiva, va afectar zones del litoral i prelitoral del nord-est de la Península Ibèrica, on els desperfectes van ser nombrosos i importants, tant en zones urbanes com als boscos. Una de les afectacions més importants fou la del col·lapse d’una instal·lació esportiva a Sant Boi de Llobregat (10 km al sud-oest de Barcelona) que va causar la mort de 4 infants. L’objectiu del treball és estimar la velocitat del vent sobre aquesta instal·lació esportiva i calcular la succió que el vent va efectuar sobre la teulada de l’edifici, i la conseqüent caiguda dels murs. Per tenir una primera aproximació, s’ha simulat aquest episodi al voltant de l’hora de la ratxa màxima de vent amb el model de mesoscala MM5. En una segona part, s’han analitzat els desperfectes del voltant de la instal·lació col·lapsada, entre els quals cal destacar el fet que un camió va ser arrossegat i tombat pel vent. Aquesta anàlisi permet concloure que coincidint amb la ratxa màxima del vent hi va haver un gir sobtat i molt local del vent, que va fer que aquesta ratxa incidís frontalment a l’edifici. A partir d’aquesta observació s’ha estimat la velocitat del vent en superfície i a 7 m d’altura (sostre de l’edifici), i calculat la succió que el vent va efectuar.

Referències

 • - Banks, D., Meroney, R. N., Sarkar, P. P., Zhao, Z., i Wu, F., 2000: Flow visualization of conical vortices on flat roofs with simultaneous surface pressure measurement, J Wind Eng End Aerodyn, 84, 65–85, doi: 10.1016/S0167–6105(99)00044–6.
 • - Boletín oficial del Estado, 2007: Norma UNE-EN1991-1-4:2007, Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-4: Acciones generales. Acciones de viento, Boletín Oficial del Estado de 8 de octubre de 2007, BOE-A-2007-18844.
 • - Braun, S. A. i Wei-Kuo, T., 2000: Sensitivity of High-Resolution Simulations of Hurricane Bob (1991) to Planetary Boundary Layer Parameterizations, American Meteorological Society, 128, 3949–3961, doi: 10.1175/1520-0493(2000)129<3941:SOHRSO>2.0.CO;2.
 • - Chen, X. i Zhou, N., 2007: Equivalent static wind loads on low-rise buildings based on full-scale pressure measurements, Engineering Structures, 29, 2563–2575, doi: 10.1016/j.engstruct.2007.01.007.
 • - Cope, A. D., Gurley, K. R., Gioffre, M., i Reinhold, T. A., 2005: Low-rise gable roof wind loads: Characterization and stochastic simulation, J Wind Eng End Aerodyn, 93, 719–738, ISSN 0167–6105, doi: 10.1016/j.jweia.2005.07.002.
 • - Endo, M., Bienkiewicz, B., i Ham, H. J., 2006: Wind-tunnel investigation of point pressure on TTU test building, J Wind Eng End Aerodyn, 94, 553–578, doi: 10.1016/j.jweia.2006.01.019.
 • - Kasperski, M., 2007: Design wind loads for a low-rise building taking into account directional effects, J Wind Eng End Aerodyn, 95, 1125–1144, doi: 10.1016/j.jweia.2007.01.019.
 • - Li, L., Wang, F., i Zhou, Q., 2006: Integrated Longitudinal and Lateral Tire/Road Friction Modeling and Monitoring for Vehicle Motion Control, IEEE Trans Intell Transp Syst, 7, 1–19, doi: 10.1109/TITS.2005.858624.
 • - Miao, J. F., Wyser, K., Chen, D., i Ritchie, H., 2009: Impacts of boundary layer turbulence and land surface process parameterizations on simulated sea breeze characteristics, Ann Geophys, 27, 2303–2320, doi: 10.5194/angeo-27-2303-2009.
 • - Moalic, H., Fitzpatrick, J. A., i Torrence, A. A., 1987: The correlation of the characteristics of rough surfaces with their friction coefficients, Sage, 201, 321–329, doi: 10.1243/PIME_PROC_1987_201_130_02.
 • - Senthooran, S., Lee, D., i Parameswaran, S., 2004: A computational model to calculate the flow-induced pressure fluctuations on buildings, J Wind Eng End Aerodyn, 92, 1131–1145, doi: 10.1016/j.jweia.2004.07.002.
 • - Sharma, R. N. i Richards, P. J., 2005: Net pressures on the roof of a low-rise building with wall openings, J Wind Eng End Aerodyn, 93, 267–291, doi: 10.1016/j.jweia.2005.01.001.
 • - Srinivas, C. V., Venkatesan, C., i Bagavath Singh, A., 2006: Sensitivity of mesoscale simulations of land-sea breeze to boundary layer turbulence parameterization, Atmos Environ, 41, 2534–2548, doi: 10.1016/j.atmosenv.2006.11.027.
 • - Uematsu, Y. i Isyumov, N., 1999: Wind pressures acting on low-rise buildings, J Wind Eng End Aerodyn, 82, 1–25, doi: 10.1016/S0167-6105(99)00036-7.
 • - Wisse, J. S. P. i Vilà-Guerau de Arellano, J., 2004: Planetary boundary layer schemes during a severe convective storm, Ann Geophys, 22, 1861–1874, SRef–ID: 1432–0576/ag/2004–22–1861, doi: 10.5194/angeo-22-1861-2004.Creative Commons License

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Creative Commons.


Indexats a Scopus, Thomson-Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scientific Commons, Latindex, Google Scholar, DOAJ, ICYT (CSIC)

Finançat parcialment per les Accions Complementàries CGL2007-29820-E/CLI, CGL2008-02804-E/, CGL2009-07417-E i CGL2011-14046-E del Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d'Espanyanewnewnew