Regionalització dinàmica de les prediccions del NCEP EPS usant el model d'àrea limitada PROMES

, , i

DOI: 10.3369/tethys.2012.9.01

pàg.: 3 - 12

Resum

A l'hora de fer previsions meteorològiques numèriques, és important pronosticar no només el futur estat de l'atmosfera sinó també la incertesa relacionada amb aquest pronòstic. Tenint això en compte, s'ha iniciat una recerca a l'iMetCam per tal de desenvolupar un sistema de predicció de conjunt d'una àrea limitada. Per començar, es va intentar l'enfocament de regionalització dinàmica simple. El sistema de conjunt global NCEP va proporcionar les condicions inicials i les condicions de capa límit lateral i per a la regionalització es va utilitzar el model d'àrea limitada PROMES. En aquest treball presentem els primers resultats i els plans futurs d'aquest experiment. Els resultats mostren que als dos sistemes (el d'àrea global i el d'àrea limitada) els falta extensió, almenys pel que fa a l'àrea de comprovació en qüestió, la qual cosa indica que seria convenient disposar de pertorbacions addicionals. Aquesta serà la direcció del nostre futur treball.

ReferènciesCreative Commons License

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Creative Commons.


Indexats a Scopus, Thomson-Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scientific Commons, Latindex, Google Scholar, DOAJ, ICYT (CSIC)

Finançat parcialment per les Accions Complementàries CGL2007-29820-E/CLI, CGL2008-02804-E/, CGL2009-07417-E i CGL2011-14046-E del Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d'Espanyanewnewnew