Regionalització dinàmica de les prediccions del NCEP EPS usant el model d'àrea limitada PROMES

DOI: 10.3369/tethys.2012.9.01

Tethys núm. 9 pàg.: 3 - 12

Resum

A l'hora de fer previsions meteorològiques numèriques, és important pronosticar no només el futur estat de l'atmosfera sinó també la incertesa relacionada amb aquest pronòstic. Tenint això en compte, s'ha iniciat una recerca a l'iMetCam per tal de desenvolupar un sistema de predicció de conjunt d'una àrea limitada. Per començar, es va intentar l'enfocament de regionalització dinàmica simple. El sistema de conjunt global NCEP va proporcionar les condicions inicials i les condicions de capa límit lateral i per a la regionalització es va utilitzar el model d'àrea limitada PROMES. En aquest treball presentem els primers resultats i els plans futurs d'aquest experiment. Els resultats mostren que als dos sistemes (el d'àrea global i el d'àrea limitada) els falta extensió, almenys pel que fa a l'àrea de comprovació en qüestió, la qual cosa indica que seria convenient disposar de pertorbacions addicionals. Aquesta serà la direcció del nostre futur treball.

Referències

 • - Bowler, N. E., Arribas, A., Mylne, K. R., Robertson, K. B., i Beare, S. E., 2008: The MOGREPS short-range ensemble prediction system, Q J R Meteorol Soc, 134, 703–722, doi: 10.1002/qj.234.
 • - Branković, Č., Matjačić, B., Ivatek-Šahdan, S., i Buizza, R., 2008: Downscaling of ECMWF Ensemble Forecasts for Cases of Severe Weather: Ensemble Statistics and Cluster Analysis, Mon Weather Rev, 136, 3323–3342, doi: 10.1175/2008MWR2322.1.
 • - Buizza, R., Tribbia, J., Molteni, F., i Palmer, T., 1993: Computation of optimal unstable structures for a numerical weather prediction model, Tellus Ser A-Dyn Meteorol Oceanol, 45, 388–407, doi: 10.1034/j.1600–0870.1993.t01–4–00005.x.
 • - Buizza, R., Miller, M. J., i Palmer, T. N., 1999: Stochastic representation of model uncertainties in the ECMWF Ensemble Prediction System, Technical Memoranda 279, ECMWF.
 • - Buizza, R., Bidlot, J. R., Wedi, N., Fuentes, M., Hamrud, M., Holt, G., i Vitart, F., 2007: The new ECMWF VAREPS, Q J R Meteorol Soc, 133, 681–695, doi: 10.1002/qj.75.
 • - Castro, M., Fernandez, C., i Gaertner, M. A., 1993: Description of a meso-scale atmospheric numerical model, Diaz JI and Lions JL (eds) Mathematics, climate and environment, Masson, 230-253.
 • - Charron, M., Pellerin, G., Spacek, L., Houtekamer, P. L., Gagnon, N., Mitchell, H. L., i Michelin, L., 2010: Toward Random Sampling of Model Error in the Canadian Ensemble Prediction System, Mon Weather Rev, 138, 1877–1901, doi: 10.1175/2009MWR3187.1.
 • - Frogner, I. L., Haakenstad, H., i Iversen, T., 2006: Limited-area ensemble predictions at the Norwegian Meteorological Institute, Q J R Meteorol Soc, 132, 2785–2808, doi: 10.1256/qj.04.178.
 • - García-Moya, J. A., Callado, A., Escribà, P., Santos, C., Santos-Muñoz, D., i Simarro, J., 2011: Predictability of short-range forecasting: a multimodel approach, Tellus Ser A-Dyn Meteorol Oceanol, 6, 550–563, doi: 10.1111/j.1600–0870.2010.00506.x.
 • - Gebhardt, C., Theis, S., Krahe, P., i Renner, V., 2008: Experimental ensemble forecasts of precipitation based on a convection resolving model, Atmos Sci Lett, 9, 67–72, doi: 10.1002/asl.177.
 • - Hagel, E., 2010: The quasi-operational LAMEPS system of the Hungarian Meteorological service, Idojaras, 114, 121–133.
 • - Iversen, T., Bremnes, J. B., Santos Burguete, C., Deckmyn, A., Feddersen, H., Frogner, I. L., i Sattler, K., 2009: Configurating GLAMEPS for operational production, HIRLAM Newsletter, 55, 37–50.
 • - Jolliffe, I. T. i Stephenson, D. B., 2003: Forecast Verification: A Practitioner’s Guide in Atmospheric Science, Wiley.
 • - Marsigli, C., Montani, A., i Paccagnella, T., 2008: A spatial verification method applied to the evaluation of high-resolution ensemble forecasts, Meteorol Appl, 15, 125–143, doi: 10.1002/met.65.
 • - Molteni, F., Buizza, R., Marsigi, C., Montani, A., Nerozzi, F., i Paccagnella, T., 2001: A strategy for high-resolution ensemble prediction. I: Definition of representative members and global-model experiments, Q J R Meteorol Soc, 127, 2069–2094, doi: 10.1002/qj.49712757612.
 • - Stappers, R. i Barkmeijer, J., 2011: Properties of singular vectors using convective available potential energy as final time norm, Tellus Ser A-Dyn Meteorol Oceanol, 63, 373–384, doi: 10.1111/j.1600–0870.2010.00501.x.
 • - Wang, Y., Kann, A., Bellus, M., Pailleux, J., i Wittmann, C., 2010: A strategy for perturbing surface conditions in LAMEPS, Atmos Sci Lett, 11, 108–113, doi: 10.1002/asl.260.
 • - Wang, Y., Bellus, M., Wittmann, C., Steinheimer, M., Weidle, F., Kann, A., Ivatek- Šahdan, S., Tian, W., Ma, X., Tascu, S., i Bazile, E., 2011: The Central European limited-area ensemble forecasting system: ALADIN-LAEF, Q J R Meteorol Soc, 137, 483–502, doi: 10.1002/qj.751.
 • - Wei, M., Toth, Z., Wobus, R., i Zhu, Y., 2008: Initial perturbations based on the ensemble transform (ET) technique in the NCEP global operational forecast system, Tellus Ser A-Dyn Meteorol Oceanol, 60, 62–79, doi: 10.1111/j.1600–0870.2007.00273.x.Creative Commons License

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Creative Commons.


Indexats a Scopus, Thomson-Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scientific Commons, Latindex, Google Scholar, DOAJ, ICYT (CSIC)

Finançat parcialment per les Accions Complementàries CGL2007-29820-E/CLI, CGL2008-02804-E/, CGL2009-07417-E i CGL2011-14046-E del Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d'Espanyanewnewnew