Comparació d'algoritmes per obtenir la temperatura de superfície del sòl a partir de les dades IR del LANDSAT-7 ETM+ a la franja jònica de Basilicata

, , i

DOI: 10.3369/tethys.2012.9.03

pàg.: 25 - 34

Resum

La temperatura de superfície del sòl (LST, segons les sigles angleses) és un paràmetre d'extremada importància que controla l'intercanvi de radiació d'ona llarga i el flux de calor sensible entre la superfície de la terra i l'atmosfera. Per tant, conèixer la LST és essencial per a tota una sèrie de qüestions i temes de les ciències de la Terra centrals per a la hidrologia, la climatologia i el canvi climàtic global. Ocupa un paper especialment cabdal en l'estimació de les variables hidrològiques com la mateixa evapotranspiració. Tanmateix, a causa de l'extremada heterogeneïtat de la majoria de les superfícies del sòl, la LST és un paràmetre difícil d'avaluar i validar. En aquest treball, es van aplicar i comparar els dos models de Qin et al. i Jiménez-Muñoz i Sobrino per a avaluar la LST a la regió de Basilicata (sud d'Itàlia). Aquests models es van proposar en el material publicat com a alternatives a l'aplicació de l'Equació de Transferència Radiativa (RTE, segons les sigles angleses) per tal de superar algunes dificultats en l'obtenció de dades del radiosondatge i en l'esquematització dels processos d'intercanvi entre massa i energia a l'atmosfera. Es van processar dues imatges del Landsat-7 ETM+ (9 d'agost de 1999; 14 de juny de 2002) que cobrien tota la regió de Basilicata per obtenir mapes de la LST. Les variables meteorològiques, la temperatura de l'aire i la humitat relativa, la radiació solar global i la velocitat del vent necessaris es van aconseguir interpolant dades d'una xarxa d'estacions agrometeorològiques distribuïdes per la regió. La variabilitat d'aquestes LST aconseguides es va analitzar respecte de diferents tipus d'usos del sòl caracteritzats a partir del mapa de Coberta del Sòl CORINE. Després es va realitzar una comparació entre la LST aconseguida amb l'aplicació dels models de Qin et al. i Jiménez-Muñoz i Sobrino i les mesures in situ de la temperatura de superfície preses a les estacions climàtiques d'ALSIA (Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura) situades a la franja jònica de la regió de Basilicata. Els resultats mostren (d'acord amb treballs anteriors) que, en aquest cas, el model de Jiménez-Muñoz i Sobrino pot fer una millor aproximació a les dades mesurades que el de Qin et al., i també utilitza millor les imatges del Landsat-7 ETM+ en un context diferent, com el de la franja jònica de Lucània.

ReferènciesCreative Commons License

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Creative Commons.


Indexats a Scopus, Thomson-Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scientific Commons, Latindex, Google Scholar, DOAJ, ICYT (CSIC)

Finançat parcialment per les Accions Complementàries CGL2007-29820-E/CLI, CGL2008-02804-E/, CGL2009-07417-E i CGL2011-14046-E del Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d'Espanyanewnewnew