Influència de la trajectòria de les masses d'aire en les mesures in situ de les propietats dels aerosols a València

, , , i

DOI: 10.3369/tethys.2012.9.04

pàg.: 35 - 41

Resum

S'ha analitzat la influència de la trajectòria de les masses d'aire en les mesures in situ de les propietats dels aerosols (coeficients de dispersió i de retrodispersió i exponent d'Angström de dispersió) a València (Espanya) per al període comprès entre març de 2006 i desembre de 2009. Els coeficients de dispersió (σsp) i de retrodispersió (σbsp) es van mesurar amb un nefelòmetre d'integració TSI 3563. A partir de les mesures de σsp i σbsp és possible calcular també l'exponent d'Angström de dispersió (αs). Classificant les regions d'origen de les masses d'aire en sectors ha estat possible establir la dependència de les propietats dels aerosols amb el tipus de massa d'aire dominant, i s'ha comprovat així que les mesures in situ de les propietats dels aerosols són paràmetres sensibles al tipus de massa d'aire. Els valors més grans dels coeficients de dispersió i retrodispersió s'obtenen sota la influència de masses procedents del Nord d'Àfrica i del continent europeu, mentre que els mínims s'obtenen per a les masses d'aire de tipus àrtic. L'exponent d'Angström de dispersió presenta els seus valors més alts sota la influència de masses de tipus europeu, mentre que els valors més baixos s'obtenen amb les masses de tipus polar i àrtic.

ReferènciesCreative Commons License

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Creative Commons.


Indexats a Scopus, Thomson-Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scientific Commons, Latindex, Google Scholar, DOAJ, ICYT (CSIC)

Finançat parcialment per les Accions Complementàries CGL2007-29820-E/CLI, CGL2008-02804-E/, CGL2009-07417-E i CGL2011-14046-E del Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d'Espanyanewnewnew