Capa superficial atmosfèrica en un entorn coster: mesures en una torre de 100 m (El Arenosillo)

DOI: 10.3369/tethys.2012.9.05

Tethys núm. 9 pàg.: 43 - 51

Resum

Al sud-oest de la península Ibèrica es troba localitzada una torre de 100 m d'altura equipada amb instrumentació meteorològica en els nivells de 10, 50 i 100m. Les primeres observacions de temperatura, humitat relativa, vent (direcció i velocitat) i pressió es van registrar el 2009. A partir de les dades originals amb una resolució de 10 minuts, s'han calculat els valors horaris aplicant criteris de qualitat. Utilitzant aquests valors, s'han obtingut diversos paràmetres estadístics com percentils, màxims i mínims. A més, s'ha analitzat el règim de vents. Els primers 100 m de l'atmosfera mostren un increment de la temperatura amb l'altura, que podria estar associada a la freqüent ocurrència de condicions establement estratificades. En canvi, la humitat relativa presenta una lleugera tendència a disminuir o seguir amb valors semblants. Com era d'esperar, els valors de pressió mostren una tendència a disminuir amb l'altura. Les dades de vent presenten fluxos amb direccions semblants en les tres altures i un increment de la velocitat del vent. L'evolució diària de l'estabilitat d'estratificació atmosfèrica s'ha estimat utilitzant la temperatura potencial i la seva diferència entre nivells. Com a mitjana diària, a l'estiu el dia es pot dividir en 12 hores de barreja vertical i la resta d'inversió tèrmica. Els mesos més freds s'han trobat 15 hores d'estabilitat establement estratificada. Finalment, s'han analitzat períodes específics que representen els escenaris meteorològics típics d'aquesta regió, governada tant per processos sinòptics com de mesoescala. En aquests casos, l'estabilitat d'estratificació atmosfèrica s'ha estimat utilitzant la temperatura potencial i el Número de Richardson Global. Sota condicions de brisa o fluxos del NE, s'obté un patró diari de l'estabilitat d'estratificació atmosfèrica fortament influenciat per l'escalfament diürn i el refredament nocturn, similar al comportament que mostra la capa límit planetària. Al mateix temps, sota fluxos del SW-W o NW, l'evolució diària de la diferència de la temperatura potencial i del Número de Richardson Global no presenta un cicle diari clar, cosa que es podria atribuir a la influència de la capa límit marina.

Referències

 • - Adame, J. A., Bolívar, J. P., i De la Morena, B. A., 2010a: Surface ozone measurements in the southwest of the Iberian Peninsula (Huelva, Spain), Environ Sci Pollut Res, 17, 355–368, doi:10.1007/s11356-008-0098-9.
 • - Adame, J. A., Serrano, E., Bolívar, J. P., i De la Morena, B. A., 2010b: On the Tropospheric Ozone Variations in a Coastal Area of Southwestern Europe under a Mesoscale Circulation, J Appl Meteor Climatol, 12, 748–759, doi:10.1175/2009JAMC2097.1.
 • - Antón, M., Vilaplana, J. M., Kroon, M., Serrano, A., Parias, M., Cancillo, M. L., i De la Morena, B. A., 2010: The empirically corrected EP-TOMS total ozone data against Brewer measurements at El Arenosillo (Southwestern Spain), IEEE Trans Geosci Remote Sensing, 48, 3039-3045, doi:10.1109/TGRS.2010.2043257.
 • - Arya, S. P., 2001: Introduction to micrometeorology, Academy Press, 420 pp.
 • - Crespí, S., 2002: Altura de la capa de mezcla: Caracterización experimental y aplicación de un modelo meteorológico para el estudio de su evolución diurna, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 237 pp.
 • - Cuxart, J., Yagüe, C., Morales, G., Terradellas, E., Orbe, J., Calvo, J., Fernández, A., Soler, M. R., Infante, C., Buenestado, P., Espinalt, A., Joergensen, H. E., Rees, J. M., Vilà, J., Redondo, J. M., Cantalapiedra, I. R., i Conangla, L., 2000: Stable atmospheric boundary layer experiment in Spain (SABLES 98): A report, Bound Layer Meteor, 96, 337–370, doi:10.1023/A:1002609509707.
 • - Garratt, J. R., 1994: The Atmospheric Boundary Layer, Cambridge University Press, 336 pp.
 • - Grossi, C., Vargas, A., Arnold, D., López-Coto, I., Bolívar, J. P., Adame, J. A., i De la Morena, B. A., 2010: Set-up of a Radon Monitoring Station in a 100 m Height Tower in the Southern Coast of Spain, 6th Conference on Protection Against Radon at Home and at Work, Praga (Republica Checa), 13-17/IX/2010, book of Abstracts, 83, ISBN 978-80-01-04603-6.
 • - Grossi, C., Arnold, D., Adame, J. A., López-Coto, I., Bolívar, J. P., De la Morena, B. A., i Vargas, A., 2012: Atmospheric 222Rn concentration and source term at El Arenosillo 100 m meteorological tower in Southwest Spain, Radiat Meas, 47, 149-162, doi:10.1016/j.radmeas.2011.11.006.
 • - Heue, K. P., Brenninkmeijer, C. A. M., Wagner, T., Mies, K., Dix, B., Frieβ, U., Martinsson, B., Slemr, F., i Van Velthoven, P., 2010: A comparison of DOAS observations by the CARIBIC aircraft and the GOME-2 satellite of the 2008 Kasatochi volcanic SO2 plume, Atmos Chem Phys Discuss, 10, 523–558, doi:10.5194/acpd-10-523-2010.
 • - Oncley, S. P., Friehe, C. A., Larue, J. C., Businger, J. A., Itsweire, E. C., i Chang, S. S., 1996: Surface-layer fluxes, profiles, and turbulence measurements over uniform terrain under near-neutral conditions, J Atmos Sci, 53, 1029–1044, doi:10.1175/1520-0469(1996)053<1029:SLFPAT>2.0.CO;2.
 • - Sinha, V., Williams, J., Diesch, J. M., Drewnick, F., Martinez, M., Harder, H., Regelin, E., Kubistin, D., Bozem, H., Hosaynali-Beygi, Z., Fischer, H., Andrés-Hernández, M. D., Kartal, D., Adame, J. A., i Lelieveld, J., 2012: Constraints on instantaneous ozone production rates and regimes during DOMINO derived using in-situ OH reactivity measurements, Atmos Chem Phys, 12, 7269–7283, doi:10.5194/acp-12-7269-2012.
 • - Song, W., Williams, J., Yassaa, N., Martinez, M., Adame, J. A., Hidalgo, P., Bozem, H., i Lelieveld, J., 2011: Winter and summer characterization of biogenic enantiomeric monoterpenes and anthropogenic BTEX Compounds at a Mediterranean Stone Pine forest site, J Atmos Chem, 68, 233–250, doi:10.1007/s10874-012-9219-4.
 • - Stull, R. B., 1988: An introduction to Boundary layer meteorology, Kluwer Academic Publishers, 666 pp.
 • - Vindel, J. M., Yagüe, C., i Redondo, J. M., 2008: Structure function analysis and intermittency in the atmospheric boundary layer, Nonlinear Process Geophys, 15, 915–929, doi:10.5194/npg-15-915-2008.
 • - Wehner, B., Siebert, H., Ansmann, A., Ditas, F., Siefert, P., Stratmann, F., Wiedensohler, A., Apituley, A., Shaw, R. A., Manninen, H. E., i Kulmala, M., 2010: Observations of turbulence induced new particle formation in the residual layer, Atmos Chem Phys Discuss, 10, 327–360, doi:10.5194/acpd-10-327-2010.
 • - Zieger, P., Weingartner, E., Henzing, J., Moerman, M., Leeuw, G. D., Mikkilä, J., Ehn, M., Petäkä, T., Clémer, K., Van Roozendael, M. V., Yilmaz, S., Friess, U., Irie, H., Wagner, T., Shaiganfar, R., Beirle, S., Apituley, A., Wilson, K., i Baltensperger, U., 2010: Comparison of ambient aerosol extinction coefficients obtained from in-situ, MAX-DOAS and LIDAR measurements at Cabauw, Atmos Chem Phys Discuss, 10, 29 683–29 734, doi:10.5194/acpd-10-29683-2010.Creative Commons License

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Creative Commons.


Indexats a Scopus, Thomson-Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scientific Commons, Latindex, Google Scholar, DOAJ, ICYT (CSIC)

Finançat parcialment per les Accions Complementàries CGL2007-29820-E/CLI, CGL2008-02804-E/, CGL2009-07417-E i CGL2011-14046-E del Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d'Espanyanewnewnew