Vents forts d'origen convectiu a Barcelona el 12 de juny de 2012

i

DOI: 10.3369/tethys.2013.10.02

Resum

Durant la tarda del 12 de juny de 2012 es va produir a la ciutat de Barcelona i àrees circumdants un fenomen meteorològic caracteritzat per un increment sobtat de la velocitat del vent i un canvi accentuat en la seva direcció. Les ratxes molt fortes de vent que van bufar sobre la línia litoral de Barcelona van aixecar una quantitat important de sorra de les platges de la ciutat que va provocar una notable reducció de la visibilitat a la façana litoral, com una petita tempesta de sorra. Així mateix, cal destacar l'alteració de l'operativitat de l'aeroport de Barcelona, situat uns pocs quilòmetres al sud-oest de la mateixa, amb l'avortament de diversos aterratges. Tal com s'ha indicat, els vents moderats o forts van afectar altres comarques situades tant al nord com al sud de la ciutat de Barcelona, tot i que en general amb menor intensitat. En aquest estudi s'ha portat a terme una caracterització del fenomen i s'ha plantejat la hipòtesi del front de ratxa d'origen convectiu, associat a ruixats i tempestes observats al nord de la ciutat, com a principal causant del fenomen. Per això, s'han analitzat especialment dades de teledetecció i també d'observació automàtica en superfície. Quant a les dades radar utilitzades, cal destacar la novetat de l'ús d'alguns productes com l'espectre de les velocitat de Doppler i el cisallament del vent. La detecció primerenca del fenomen va permetre comunicar a l'aeroport l'arribada del front de ratxa amb antelació, cosa que va ajudar en els canvis de configuració de pistes que es van realitzar. Per tant, es tracta d'un bon exemple de nowcasting amb aplicació pràctica immediata.

ReferènciesCreative Commons License

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Creative Commons.


Indexats a Scopus, Thomson-Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scientific Commons, Latindex, Google Scholar, DOAJ, ICYT (CSIC)

Finançat parcialment per les Accions Complementàries CGL2007-29820-E/CLI, CGL2008-02804-E/, CGL2009-07417-E i CGL2011-14046-E del Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d'Espanyanewnewnew