Entorn sinòptic i mesoescalar associat a les fortes pluges locals de dia 16 d'agost de 2010 en el sud de la Península Ibèrica

DOI: 10.3369/tethys.2014.11.02

Resum

En aquest treball es mostren els aspectes del medi ambient sinòptic i mesoescalar associat a un fet local de pluja torrencial al sud de la península Ibèrica el 16 d'agost de 2010, amb més de 200 mm en 5 hores, que va provocar una important riuada, utilitzant dades observacionals i les anàlisis operacionals del Centre Europeu de Previsió Meteorològica d'Abast Mitjà i dades de previsions. El fet va estar associat al transport cap als pols d'una profunda humitat tropical al llarg del vessant occidental de l'anticicló d'estiu de nivell alt i mitjà sobre el nord d'Àfrica, i a una ciclogènesi de nivell mitjà originada per la interacció d'una depressió de latitud mitjana i la franja d'humitat tropical. La ciclogènesi va provocar un flux de màxims de velocitat dins el corrent en jet i l'exportació d'humitat tropical a la península Ibèrica. En l'escala sinòptica, la precipitació torrencial va tenir lloc on aquesta humitat tropical es va intersecar amb una regió d'ascendència forçada situada per sota de la regió d'entrada dels màxims de velocitat dins el corrent en jet en direcció cap a l'equador. A la mesoescala, el fet es va centrar en una zona de convergència de vent orogràfic.

Referències

 • - Augustine, J. A. i Caracena, F., 1994: Lower-tropospheric precursors to nocutnral MCS development over the Central United States, Wea Forecasting, 9, 116–135.
 • - Bosart, L. F. i Lackmann, G. M., 1995: Postlandfall tropical cyclone reintensification in a weakly baroclinic environment: A case study of Hurricane David (September 1979), MonWea Rev, 123, 3268–3291, doi: 10.1175/1520-0493(1995)123%3C3268:PTCRIA%3E2.0.CO;2.
 • - Browning, K. A., Thorpe, A. J., Montani, A., Parsons, D., Griffiths, M., Panagi, P., i Dicks, E. M., 2000: Interactions of tropopause depressions with an ex-tropical cyclone and sensitivity of forecasts to analysis errors, Mon Wea Rev, 128, 2734–2755, doi: 10.1175/1520-0493(2000)128%3C2734:IOTDWA%3E2.0.CO;2.
 • - Font, I., 1983: Climatología de España y Portugal, Instituto Nacional de Meteorología, Madrid, 296 pp.
 • - Galarneau, T. J., Bosart, L. F., i Schumacher, R. S., 2010: Predecessor rain events ahead of tropical cyclones, Mon Wea Rev, 138, 3272–3297, doi: 10.1175/2010MWR3243.1.
 • - Garía-Dana, F., Font, R., i Rivera, A., 1982: Situación meteorológica durante el episodio de lluvia intensa en el levante español durante octubre de 1982, Instituto Nacional de Meteorología, Apartado 285, E-28071 Madrid, Spain, 68 pp.
 • - Glass, F. H., Ferry, D. L., Moore, J. T., i Nolan, S. M., 1995: Characteristics of Heavy Convective Rainfall Events Across the Mid-Mississippi Valley During the Warm Season: Meteorological Conditions and a Conceptual Model, Preprints, 14th Conf. on Wea. Analysis and Forecasting, Dallas, TX, 34-41.
 • - Maddox, R. A., Chappell, C. F., i Hoxit, L. R., 1979: Synoptic and meso-scale aspects of flash flood events, Bull Amer Meteor Soc, 60, 115–123.
 • - Martinez, C., Campins, J., Jansà, A., i Genovés, A., 2008: Heavy rain events in the Mediterranean: an atmospheric pattern classification, Adv Sci Res, 2, 61–64, doi: 10.5194/asr-2-61-2008.
 • - Miller, M., Buizza, R., Haseler, J., Hortal, M., Janssen, P., i Untch, A., 2010: Increased resolution in the ECMWF deterministic and ensemble prediction systems, ECMWF Newsletter No. 124.
 • - Moore, J. T., Glass, F. H., Graves, C. E., Rochette, S. M., i Singer, M. J., 2003: The environment of warm-season elevated thunderstorms associated with heavy rainfall over the central United States, Wea Forecast, 18, 861–878, doi: 10.1175/1520-0434(2003)018%3C0861:TEOWET%3E2.0.CO;2.
 • - Schumacher, R. S. i Johnson, R. H., 2005: Organization and environmental properties of extreme-rain-producing mesoscale convective systems, Mon Wea Rev, 133, 961–976, doi: 10.1175/MWR2899.1.
 • - Schumacher, R. S. i Johnson, R. H., 2006: Characteristics of U.S. extreme rain events during 1999-2003, Wea Forecast, 21, 69–85, doi: 10.1175/WAF900.1.
 • - Schumacher, R. S., Schultz, D. M., i Knox, J. A., 2010: Convective snowbands downstream of the rocky mountains in an environment with conditional, dry symmetric, and inertial instabilities, Mon Wea Rev, 138, 4416–4438, doi: 10.1175/2010MWR3334.1.
 • - Simmons, A. J., Burridge, D. M., Jarraud, M., Girard, C., i Wergen, W., 1989: The ECMWF medium-range prediction model: Development of the numerical formulations and the impact of increased resolution, Meteorol Atmos Phys, 40, 28–60, doi: 10.1007/BF01027467.
 • - Trier, S. B., Davis, C. A., Ahijevych, D. A., Weisman, M. L., i Bryan, G. H., 1996: Mechanisms Supporting Long-Lived Episodes of Propagating Nocturnal Convection within a 7-Day WRF Model Simulation, J Atmos Sci, 63, 2437–2461, doi: 10.1175/JAS3768.1.Creative Commons License

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Creative Commons.


Indexats a Scopus, Thomson-Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scientific Commons, Latindex, Google Scholar, DOAJ, ICYT (CSIC)

Finançat parcialment per les Accions Complementàries CGL2007-29820-E/CLI, CGL2008-02804-E/, CGL2009-07417-E i CGL2011-14046-E del Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d'Espanyanewnewnew