Situacions de pluja forta i vent fort en territori espanyol durant el SOP1 de HyMeX

DOI: 10.3369/tethys.2014.11.03

Tethys núm. 11 pàg.: 25 - 38

Resum

Es revisen breument les característiques més significatives dels principals casos de pluja forta, més alguns de vent fort, que van afectar Catalunya, València i les Illes Balears, i també a algunes regions espanyoles properes, durant la primera campanya experimental (SOP1) del projecte HyMeX. La majoria d’aquests casos es corresponen amb períodes activats d’observació intensiva (IOPs) i estan documentats per un desplegament important de mitjans d’observació extraordinaris. Es tracta d’una col·lecció prou interessant de casos, que suposa una oportunitat excepcional per a la verificació i desenvolupament de models de predicció d’alta resolució i per a la investigació de determinats processos, com la relació entre pluja forta i ciclogènesi.

Referències

 • - Campins, J., 2013: Radiosoundings (SOP1 and SOP2), HyMeX SOPs’ debriefing workshop - 15-17 April 2013, Toulouse, France, www.hymex.org (workshops, SOP debriefing, presentations, Monday).
 • - Campins, J., Jansà, A., i Genovés, A., 2006: Heavy rain and strong wind events and cyclones in the Balearics, Advances in Geosciences, 7, 73-77, doi: 10.5194/adgeo-7-73-2006.
 • - Campins, J., Aran, M., Genovés, A., i Jansà, A., 2007: High impact weather and cyclone simultaneity in Catalonia, Advances in Geosciences, 12, 115-120, doi: 10.5194/adgeo-12-115-2007.
 • - Drobinski, P., Ducrocq, V., Alper, P., Anagnostou, E., Béranger, K., Borga, M., Braud, I., Chanzy, A., Davolio, S., Delrieu, G., Estournel, C., Filali Boubrahmi, N., Font, J., Grubisic, V., Gualdi, S., Ivancan-Picek, B., Kottmeier, C., Kotroni, V., Lagouvardos, K., Lionello, P., Llasat, M. C., Ludwig, W., Lutoff, C., Mariotti, A., Richard, E., Romero, R., Rotunno, R., Roussot, O., Ruin, I., Santaner, V., Somot, S., Taupier-Letage, I., Tintore, J., Uijlenhoet, R., i Wernli, H., 2013: HyMeX, a 10-year multidisciplinary program on the Mediterranean water cycle, Bull Amer Meteorol Soc, doi: 10.1175/BAMS-D-12-00242.1.
 • - Ducrocq, V., Nuissier, O., Ricard, D., Lebeaupin, C., i Thouvenin, 2008: A numerical study of three catastrophic precipitating events over Southern France. II: Mesoscale triggering and stationarity factors, Q J R Meteorol Soc, 134, 131-145, doi: 10.1002/qj.199.
 • - Ducrocq, V., Roussot, O., BZeranger, K., Braud, I., Chanzy, A., Delrieu, G., Drobinski, P., Estournel, C., Ivancan-Picek, B., Josey, S., Lagouvardos, K., Lionello, P., Llasat, M. C., Ludwig, W., Lutoff, C., Mariotti, A., Montanari, A., Richard, E., Romero, R., Ruin, I., i Somot, S., 2010: HyMeX International Science Plan, http://www.hymex.org/public/documents/HyMeX_Science_Plan.pdf.
 • - Ducrocq, V., Braud, I., Davolio, S., Ferretti, R., Flamant, C., Jansà, A., Kalthoff, N., Richard, E., Taupier-Letage, I., Ayral, P., Belamari, S., Berne, A., Borga, M., Boudevillain, B., Bock, O., Boichard, J. L., Bouin, M. N., Bousquet, O., Bouvier, C., Chiggiato, J., Cimini, D., Corsmeier, U., Coppola, L., Cocquerez, P., Defer, E., Delanoë, J., Di Girolamo, P., Doerenbecher, A., Drobinski, P., Dufournet, Y., Fourrié, N., Gourley, J. J., Labatut, L., Lambert, D., Le Coz, J., Marzano, F. S., Molinié, G., Montani, A., Nord, G., Nuret, M., Ramage, K., Rison, B., Roussot, O., Said, F., Schwarzenboeck, A., Testor, P., Baelen, J. V., Vincendon, B., Aran, M., i Tamayo, J., 2013: HyMeX-SOP1, the field campaign dedicated to heavy precipitation and flash flooding in the northwestern Mediterranean, Bull Amer Meteorol Soc, doi: 10.1175/BAMS-D-12-00244.1.
 • - Emanuel, K., 2005: Genesis and maintenance of “Mediterranean hurricanes”, Advances in Geosciences, 2, 217–220, doi: 10.5194/adgeo-2-217-2005.
 • - Font, I., 1983: Climatología de España y Portugal, Instituto Nacional de Meteorología, Madrid, 296 pgs.
 • - Jansà, A., 2013: Heavy precipitation and flash flood events in Spain, HyMeX SOPs’ debriefing workshop - 15-17 April 2013, Toulouse, France, www.hymex.org (workshops, SOP debriefing, presentations, Tuesday).
 • - Jansà, A., García-Moya, J. A., i Rodríguez, E., 1991: Numerical experiments on heavy rain and Mediterranean cyclones, WMO/TD No. 420, pp. 37-47.
 • - Jansà, A., Genovés, A., Picornell, M. A., Campins, J., Riosalido, R., i Carretero, O., 2001: Western Mediterranean cyclones and heavy rain. Part 2: Statistical approach, Meteorol Appl, 8, 43-56, doi: 10.1017/S1350482701001049.
 • - Jansà, A., Arbogast, P., Doerenbecher, A., Garcies, L., Genovés, A., Homar, V., Klink, S., Richardson, D., i Sahin, C., 2011: A new approach to sensitivity climatologies: the DTS-MEDEX-2009 campaign, Nat Hazards Earth Syst Sci, 11, 2381-2390, doi: 10.5194/nhess-11-2381-2011.
 • - Llasat, M. C., Llasat-Botija, M., Prat, M. A., Porcu, F., Price, C., Mugnai, A., Lagouvardos, K., Kotroni, V., Katsanos, D., Michaelides, S., Yair, Y., Savvidou, K., i Nicolaides, K., 2010: High-impact floods and flash floods in Mediterranean countries: the FLASH preliminary database, Advances in Geosciences, 23, 47-55, doi: 10.5194/adgeo-23-47-2010.
 • - Llasat, M. C., Llasat-Botija, M., Petrucci, O., Pasqua, A. A., Rosselo, J., Vinet, F., i Boissier, L., 2013: Towards a database on societal impact of Mediterranean floods within the framework of the HYMEX project, Nat Hazards Earth Syst Sci, 13, 1337-1350, doi: 10.5194/nhess-13-1337-2013.
 • - Martínez, C., Campins, J., Jansà, A., i Genovés, A., 2008: Heavy rain events in the Western Mediterranean: an atmospheric pattern classification, Advances in Science and Research, 2, 61-64, doi: 10.5194/asr-2-61-2008.
 • - Quintana, P., Homar, V., Llasat, M. C., Jansà, A., Font, J., i Aran, M., 2012: A look to the HyMeX program, Tethys, 9, 63-74, doi: 10.3369/tethys.2012.9.06.
 • - Ramis, C., Homar, V., Amengual, A., Romero, R., i Alonso, S., 2013: Daily precipitation records over mainland Spain and the Balearic Islands, Nat Hazards Earth Syst Sci, 13, 2483-2491, doi: 10.5194/nhess-13-2483-2013.
 • - Rivera, A. i Riosalido, R., 1986: Mediterranean convective systems as viewed by Meteosat: A case study, 6th Meteosat Scientific Users Meeting, 25-27 November 1986, EUMETSAT, Amsterdam, pp. 101-104.
 • - Romero, R., Martín, A., Homar, V., Alonso, S., i Ramis, C., 2006: Predictability of prototype flash flood events in the western Mediterranean under uncertainties of the precursor upper-level disturbance, Advances in Geosciences, 7, 55-63, doi: 10.5194/adgeo-7-55-2006.Creative Commons License

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Creative Commons.


Indexats a Scopus, Thomson-Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scientific Commons, Latindex, Google Scholar, DOAJ, ICYT (CSIC)

Finançat parcialment per les Accions Complementàries CGL2007-29820-E/CLI, CGL2008-02804-E/, CGL2009-07417-E i CGL2011-14046-E del Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d'Espanyanewnewnew