Situacions de pluja forta i vent fort en territori espanyol durant el SOP1 de HyMeX

, , i

DOI: 10.3369/tethys.2014.11.03

pàg.: 25 - 38

Resum

Es revisen breument les característiques més significatives dels principals casos de pluja forta, més alguns de vent fort, que van afectar Catalunya, València i les Illes Balears, i també a algunes regions espanyoles properes, durant la primera campanya experimental (SOP1) del projecte HyMeX. La majoria d’aquests casos es corresponen amb períodes activats d’observació intensiva (IOPs) i estan documentats per un desplegament important de mitjans d’observació extraordinaris. Es tracta d’una col·lecció prou interessant de casos, que suposa una oportunitat excepcional per a la verificació i desenvolupament de models de predicció d’alta resolució i per a la investigació de determinats processos, com la relació entre pluja forta i ciclogènesi.

ReferènciesCreative Commons License

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Creative Commons.


Indexats a Scopus, Thomson-Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scientific Commons, Latindex, Google Scholar, DOAJ, ICYT (CSIC)

Finançat parcialment per les Accions Complementàries CGL2007-29820-E/CLI, CGL2008-02804-E/, CGL2009-07417-E i CGL2011-14046-E del Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d'Espanyanewnewnew