Efecte de les condicions ambientals en el cicle vital d'una planta bulbosa

DOI: 10.3369/tethys.2014.11.04

Resum

Per tal d'avaluar com afecten les condicions meteorològiques el cicle vital d'una planta bulbosa proposem un mètode utilitzant la Crocus cambessedesii, una planta endèmica de Mallorca i Menorca. Agafem dades d'un estudi de camp experimental portat a terme del 2007 al 2013 al sud-oest de Mallorca juntament amb observacions meteorològiques de l'Aeroport de Palma, situat a uns 10 km de l'emplaçament. Analitzem el biaix en les observacions entre l'Aeroport i el camp d'estudi, així com la importància de realitzar mesuraments meteorològics in situ per tal de tenir millors coneixements dels processos locals. S'observa que les èpoques de floració i fructificació comencen quan la temperatura mitjana es troba entre 16-20ºC i 10-14ºC, respectivament. A més, es necessita una certa quantitat de contingut d'aigua del sòl (ha estat plovent durant els dies anteriors). Aquests resultats estan d'acord amb els obtinguts per a la Crocus sativus, estudiada àmpliament per interessos econòmics. Finalment, es fan algunes recomanacions per aplicar aquest mètode a plantes situades a altres llocs o altres espècies.

Referències

 • - Alomar, G., Mus, M., i Rosselló, J. A., 1997: Flora endémica de les Balears, Consell Insular de Mallorca, FODESMA, Palma.
 • - Ausín, I., Alonso-Blanco, C., i Martínez-Zapater, J. M., 2005: Environmental regulation of flowering, Int J Dev Biol, 49, 689-705, doi: 10.1387/ijdb.052022ia.
 • - Blionis, G. J., Halley, J. M., i Vokou, D., 2001: Flowering phenology of Campanula on Mt Olympos, Greece, Ecography, 24, 696-706, doi: 10.1034/j.1600-0587.2001.240608.x.
 • - Cuxart, J., Jiménez, M. A., i Martínez, D., 2007: Nocturnal Meso-Beta Basin and Katabatic Flows on a Midlatitude Island, Mon Weather Rev, 135, 918-932, doi: 10.1175/MWR3329.1.
 • - Cuxart, J., Jiménez, M. A., Telisman Prtenjak, M., i Grisogono, B., 2014: Study of a quasi-ideal sea breeze through momentum, temperature and turbulence budgets, J Appl Meteorol Climatol, Accepted.
 • - Debussche, M., Garnier, E., i Thompson, J. D., 2004: Exploring the causes of variation in phenology and morphology in Mediterranean geophytes: a genus-wide study of Cyclamen, Bot J Linnean Soc, 145, 469-484, doi: 10.1111/j.1095-8339.2004.00298.x.
 • - Eppich, B., Dede, L., Ferenczy, A., Garamvölgyi, A., Horváth, L., Isépy, I., Priszter, S. Z., i Hufnagel, L., 2009: Climatic effects on the phenology of geophytes, Applied Ecology and Environmental Research, 7, 252-266, doi: 10.15666/aeer/0703_253266.
 • - Gresta, F., Avola, G., Lombardo, G. M., Siracusa, L., i Ruberto, G., 2009: Analysis of flowering, stigmas yield and qualitative traits of saffron (Crocus sativus) as affected by environmental conditions, Sci Hortic, 119, 320-324, doi: 10.1016/j.scienta.2008.08.008.
 • - Harpke, D., Meng, S., Rutten, T., Kerndorff, H., i Blattner, F. R., 2013: Crocus (Iridaceae) based on one chloroplast and two nuclear loci: Ancient hybridization and chromosome number evolution, Mol Phylogenet Evol, 66, 617-627, doi: 10.1016/j.ympev.2012.10.007.
 • - Jiménez, M. A., Mira, A., Cuxart, J., Luque, A., Alonso, S., i Guijarro, J. A., 2008: Verification of a Clear-Sky Mesoscale Simulation Using Satellite-Derived Surface Temperatures, Mon Weather Rev, 136, 5148-5161, doi: 10.1175/2008MWR2461.1.
 • - Lobell, D. B., Cahill, K. N., i Field, C. B., 2007: Historical effects of temperature and precipitation on California crop yields, Clim Change, 81, 187-203, doi: 10.1007/s10584-006-9141-3.
 • - Martínez, D., Jiménez, M. A., Cuxart, J., i Mahrt, L., 2010: Heterogeneous nocturnal cooling in a large basin under very stable conditions, Bound-Layer Meteor, 137, 97-113, doi: 10.1007/s10546-010-9522-z.
 • - Mathew, B., 1984: Crocus L., Flora of Turkey and the East Aegean Islands, 8, Davis P.H. (ed.), University Press, Edinburgh, 413-438.
 • - Molina, R. V., Valero, M., Navarro, Y., García-Luis, A., i Guardiola, J. L., 2004: The effect of time of corm lifting and duration of incubation at inductive temperature on flowering in the saffron plant (Crocus sativus), Sci Hortic, 103, 79-91, doi: 10.1016/j.scienta.2004.04.008.
 • - Molina, R. V., Valero, M., Navarro, Y., Guardiola, J. L., i García-Luís, A., 2005: Temperature effects on flower formation in saffron (Crocus sativus L.), Sci Hortic, 103, 361-370, doi: 10.1016/j.scienta.2004.06.005.
 • - Morin, X., Lechowicz, M. J., Augspurger, C., O’Keefe, J., Viner, D., i Chuine, I., 2009: Leaf phenology in 22 North American tree species during the 21st century, Glob Change Biol, 15, 961-975, doi: 10.1111/j.1365-2486.2008.01735.x.
 • - Negb, M., Dagan, B., Dror, A., i Basker, D., 1989: Growth, flowering, vegetative reproduction, and dormancy in the saffron crocus (Crocus sativus L.), Israel J Bot, 38, 95-113.
 • - Pastor-Férriz, M. T., Molina, R. V., García-Luis, A., de los Mozos-Pascual, M., O.Satanas-Méridas, Rodríguez-Conde, M. F., Escolano-Tercero, M. A., Fernández, J. A., Medina-Alcázar, J., i Sanchís, E., 2013: Localización y caracterización del ambiente forestal en el que crecen las diferentes especies españolas del género Crocus, 6º congreso forestal español, 6CFE01-062, 1-9.
 • - Peñuelas, J., Filella, I., i Comas, P., 2002: Changed plant and animal life cycles from 1952 to 2000 in the Mediterranean region, Glob Change Biol, 8, 531-544, doi: 10.1046/j.1365-2486.2002.00489.x.
 • - Rosselló, J. A. i Castro, M., 2008: Karyological evolution of the angiosperm endemic flora of the Balearic Islands, Taxon, 57, 259-273.
 • - Sakai, S., Harrison, R. D., Momose, K., Kuraji, K., Nagamasu, H., Yasunari, T., Choimng, L., i Nakashizuka, T., 2006: Irregular droughts trigger mass flowering in aseasonal tropical forest in Asia, Am J Bot, 93, 1134-1139, doi: 10.3732/ajb.93.8.1134.
 • - von Willert, D. J., Eller, B. M., Werger, M. J. A., Brinckmann, E., i Ihlenfeldt, H. D., 1992: Life strategies of succulents in deserts, Cambridge University Press, Cambridge, 343pp, ISBN 0-521-24468-4.Creative Commons License

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Creative Commons.


Indexats a Scopus, Thomson-Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scientific Commons, Latindex, Google Scholar, DOAJ, ICYT (CSIC)

Finançat parcialment per les Accions Complementàries CGL2007-29820-E/CLI, CGL2008-02804-E/, CGL2009-07417-E i CGL2011-14046-E del Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d'Espanyanewnewnew