Desenvolupament de la capa límit i circulació a l’estiu en el sud de Portugal

DOI: 10.3369/tethys.2015.12.03

Tethys núm. 12 pàg.: 33 - 44

Resum

En aquest article s’estudia la circulació d'estiu al sud-oest de la Península Ibèrica utilitzant dades d'un experiment de camp i simulacions numèriques realitzades amb el model de mesoscala no hidrostàtic, Meso-NH. Aquest model s’inicialitza i es força amb el model numèric de predicció del temps ARPEGE. Els camps de superfície i diversos paràmetres s’obtenen a partir d'una sèrie de fonts diferents i es validen amb les observacions i les integracions a llarg termini del model de superfície de la terra. Les simulacions numèriques capturen la major part de les característiques que es troben en les observacions de superfície i en capes superiors, i mostren la importància de la circulació de brisa marina dins el cicle diürn de la capa límit atmosfèrica a les regions de fins a més de 100 km de la costa. La naturalesa 3D de la circulació atmosfèrica a l'estiu sobre el sud de Portugal s'examina fent ús dels resultats d'una simulació d’un cas real de dos dies típics d'estiu. Es presenten també balanços en el model 3D, que s'utilitzen per aclarir la importància relativa dels fluxos turbulents i de l'advecció horitzontal en la dinàmica de la capa límit.
Aquest article va ser escrit el 2001. Per diverses raons mai va ser publicat, tot i que part del seu contingut es troba publicat en portuguès en la tesi doctoral del primer autor, defensada el 2006. El treball es va realitzar utilitzant una versió antiga de Meso-NH, però estem convençuts que els seus principals resultats són encara actuals, el que justifica la seva publicació en anglès en una revista científica internacional. Mentrestant, un dels autors, Joel Nolhan, va morir massa aviat. La publicació d'aquest manuscrit és també un petit homenatge a Joel i el seu llegat científic.

Referències

 • - Barroso, C. S. F., Miranda, P. M. A., Soares, P. M. M., Salgado, R., Cardoso, R., Rodriges, A. C., Diogo, P., Abreu, F., Carvalho, M., Ferreira, M., Carvalho, R., Barbosa, S., Prior, V., and Nunes, L. F., 2000: The CICLUS Observational Experiment, In Proceedings of the 2ª Assembleia Luso-Espanhola de Geodesia e Geofísica, Proceedings of the 2ª Assembleia Luso-Espanhola de Geodesia e Geofísica.
 • - Champeaux, J.-L., Arcos, D., Bazile, E., Giard, D., Goutorbe, J.-P., Habets, F., Noilhan, J., and Roujean, J.-L., 2000: AVHRR derived vegetation mapping over Western Europe for use in numerical weather prediction models, International Journal of Remote Sensing, 21, 1183–1199. doi:http://dx.doi.org/10.1080/014311600210137
 • - Costa, M. J. R., Salgado, R., Santos, D., Leviazzani, V., Bortoli, D., Silva, A. M., and Pinto, P., 2010: Modelling of orographic precipitation over Iberia: a springtime case study, Adv. Geosci., 25, 103–110. doi:http://dx.doi.org/10.5194/adgeo-25-103-2010
 • - Cuxart, J., Bougeault, P., and Redelspergen, J., 2000: A turbulence scheme allowing for mesoscale and large-eddy simulations, Q. J. R. Meteorol. Soc., 126, 1–30. doi:http://dx.doi.org/10.1256/smsqj.56201
 • - EEA, 1993: CORINE Land Cover, Technical guide. EUR 1285 EN, European Environment Agency, Official Publications of the European Communities, Luxembourg, http://etc.satellus.se/thedata/Technical Guide/index.htm.
 • - Font, I., 1983: Climatología de España e Portugal, Inst. Nac. De Meteorología, Min. Transp. y Com., Madrid. Gaerter.

 • - Lafore, J. P., Stein, J., Asencio, N., Bougeault, P., Ducrocq, V., Duron, J., Fischer, C., Hereil, P., Mascart, P., Pinty, J. P., Redelsperger, J. L., Richard, E., and de Arellano, J. V.-G., 1998: The Meso-NH Atmospheric Simulation System. Part I: Adiabatic formulation and control simulations, Annales Geophysicae, 16, 90–109. doi:http://dx.doi.org/10.1007/s005850050582
 • - Lines, A., 1977: The climate of the Iberian Peninsula. Climates of northern and western Europe, C. C.Wallén, Ed.,World survey of Climatology, 5, Elsevier.
 • - Mason, P. J., 1991: Boundary-layer parameterization in heterogeneous terrain. Workshop Proc. on Fine Scale Modelling and the Development of Parameterizations Schemes, ECMWF, pp. 275–288. doi:
 • - Mironov, D., Heise, E., Kourzeneva, E., Ritter, B., Schneider, N., and Terzhevik, A., 2010: Implementation of the lake parameterization scheme FLake into the numerical weather prediction model COSMO, Boreal Environ. Res., 15, 218–230.
 • - Morcrette, J., 1989: Description of the radiation scheme in the ECMWF model, ECMWF Tech. Memo. 165, 26 pp.
 • - Portela, A. and Castro, M., 1996: Summer thermal lows in the Iberian peninsula: A three-dimensional simulation, Quart. J. Roy. Meteor. Soc., 122, 1–22. doi:http://dx.doi.org/10.1002/qj.49712252902
 • - Salgado, R., 1996: Modelação de circulações atmosfèricas induzidas por heterogeneidades na superfície, dissertação para a obtenção do grau de Mestre em Ciências Geofísicas – Área de Meteorologia.
 • - Salgado, R., 1999: Global soil maps of sand and clay fractions and of the soil depth for MESONH simulation based on FAO/UNESCO soil maps, CNRM/Météo France Tech., 59.
 • - Salgado, R., 2006: Interacção solo - atmosfera em clima semi-árido, Ph.D. thesis, Universidade de Èvora.
 • - Salgado, R. and Moigne, P. L., 2010: Coupling of the FLake model to the Surfex externalized surface model, Boreal Env. Res., 15, 231–244.
 • - Teixeira, J., Ferreira, J. P., Miranda, P. M. A., Haack, T., Doyle, J., Siebesma, A. P., and Salgado, R., 2004: A new mixing length formulation for the parameterization of dry convection: Implementation and evaluation in a mesoscale model, Monthly Weather Review, 132, 2698–2707. doi:http://dx.doi.org/10.1175/mwr2808.1Creative Commons License

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Creative Commons.


Indexats a Scopus, Thomson-Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scientific Commons, Latindex, Google Scholar, DOAJ, ICYT (CSIC)

Finançat parcialment per les Accions Complementàries CGL2007-29820-E/CLI, CGL2008-02804-E/, CGL2009-07417-E i CGL2011-14046-E del Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d'Espanyanewnewnew