Ús de mapes de màxima Massa d'Aigua Precipitable Integrada a la Vertical (VIL) per identificar zones afectades per la calamarsa: una aplicació operativa amb finalitats agrícoles

i

DOI: 10.3369/tethys.2019.16.02

pàg.: 15 - 24Creative Commons License

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Creative Commons.


Indexats a Scopus, Thomson-Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scientific Commons, Latindex, Google Scholar, DOAJ, ICYT (CSIC)

Finançat parcialment per les Accions Complementàries CGL2007-29820-E/CLI, CGL2008-02804-E/, CGL2009-07417-E i CGL2011-14046-E del Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d'Espanyanewnewnew