L’estimació del flux de calor latent. Una reflexió de futur

DOI: 10.3369/tethys.2007.4.03

pàg.: 19 - 27

Resum

Les mesures de fluxos turbulents tenen un cost molt elevat. Per això, el desenvolupament de models i teories que permetin la seva estimació mitjançant una instrumentació robusta i de baix cost constitueix una línia de recerca de gran interès. Es descriuen les dificultats per a l'estimació de l'evapotranspiració i es presenten els resultats d'un conjunt d'experiments (ja publicats) on es van utilitzar diferents models basats en l'Anàlisi de Renovació de l'Aire en Superfície (SR) per tal d'estimar els fluxos mitjans de calor sensible i latent cada 30 minuts. Com que l'aigua és un bé social molt preat i l'agricultura és amb escreix el seu més gran consumidor, aquesta nota convida a reflexionar sobre l'interès d'implementar SR en el protocol d'adquisició-transferència de dades d'una xarxa d'estacions agrometeorològiques.Creative Commons License

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Creative Commons.


Indexats a Scopus, Thomson-Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scientific Commons, Latindex, Google Scholar, DOAJ, ICYT (CSIC)

Finançat parcialment per les Accions Complementàries CGL2007-29820-E/CLI, CGL2008-02804-E/, CGL2009-07417-E i CGL2011-14046-E del Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d'Espanyanewnewnew