canvi climàtic

i

DOI: 10.3369/tethys.2018.15.02

pàg.: 18 - 30

Resum

Els esdeveniments meteorològics extrems representen greus riscos per a les activitats i infraestructures humanes. Fenòmens perillosos com ara inundacions i sequeres són un dels principals reptes del segle XXI a causa de les seves importants implicacions socials i econòmiques. En particular, la seva intensificació posa pressió sobre la continuïtat del subministrament d'energia. L'objectiu d'aquest treball és avaluar el canvi climàtic pel que fa a precipitacions mitjanes i extremes durant les properes dècades a Itàlia.

, , i

DOI: 10.3369/tethys.2016.13.02

pàg.: 11 - 20

Resum

Amb aquesta investigació es completa la línia de treball sobre l'evolució tèrmica de la regió Mediterrània (concretament, a les comunitats de Múrcia i València) en el Pla Nacional sobre el Canvi Climàtic. L'estudi inicial va analitzar la sèrie tèrmica regional durant el període 1950-1999, tractada amb rigor pel mètode SNHT (que és un test estàndard d’homogeneïtat). En aquest context, quinze anys més tard, s’ha considerat prudent verificar la validesa de la les tendències i les conclusions que el clima de la regió oferia a finals del segle XX.

, , , , i

DOI: 10.3369/tethys.2012.9.06

pàg.: 53 - 64

Resum

El programa internacional HyMeX (Hydrological Mediterranean Experiment) té com a objectiu la millora del nostre coneixement del cicle de l’aigua a la Mediterrània, treballant de manera multidisciplinària, amb una aproximació multi-escala i fent especial èmfasi en els esdeveniments extrems. Aquest programa ha de permetre millorar el nostre coneixement i la nostra capacitat predictiva en relació als riscos hidrometeorològics més importants i la seva evolució durant el proper segle.

Referències

, , i

DOI: 10.3369/tethys.2012.9.02

pàg.: 13 - 24

Resum

La publicació del quart informe de l’IPCC, així com la gran quantitat de resultats de la recerca desenvolupada els darrers anys sobre la regionalització de les projeccions climàtiques, va impulsar l’actualització de l’informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. Concretament, el nou informe de l’IPCC conté noves projeccions climàtiques d’escala global i continental, mentre que diversos projectes internacionals (especialment els projectes europeus PRUDENCE i ENSEMBLES) han produït projeccions climàtiques a escala subcontinental, que permeten discriminar entre regions europees.

Referències

i

DOI: 10.3369/tethys.2011.8.08

pàg.: 77 - 89

Resum

Es presenta una tècnica dinàmica de regionalització climàtica per a generar projeccions al segle XXI a Catalunya, a partir de les sortides del model global acoblat atmosfera-oceà ECHAM5/MPI-OM. Aquesta tècnica consisteix en integracions llargues (5 anys) amb el model mesoescalar MM5 a través de tres dominis niats unidireccionalment de 135, 45 i 15 km de resolució horitzontal i 23 nivells verticals. S’utilitzen dos escenaris d’emissions possibles de l’Informe Especial sobre Escenaris d’Emissions per a la generació de les projeccions regionalitzades: un de sever (A2) i l’altre moderat (B1).

ReferènciesCreative Commons License

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Creative Commons.


Indexats a Scopus, Thomson-Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scientific Commons, Latindex, Google Scholar, DOAJ, ICYT (CSIC)

Finançat parcialment per les Accions Complementàries CGL2007-29820-E/CLI, CGL2008-02804-E/, CGL2009-07417-E i CGL2011-14046-E del Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d'Espanyanewnewnew
Syndicate content