illa de calor urbana

DOI: 10.3369/tethys.2013.10.01

Resum

L'estiu extremadament calorós de 2003 a tota Europa va promoure el desenvolupament d'un "Sistema d'Avisos per a Onades de Calor" espanyol. Les autoritats sanitàries emetien avisos de temperatures extremes a la població usant les temperatures extremes previstes a les capitals de província. La predicció de les temperatures extremes es crea a partir del post-procés de l'EPS del ECMWF. Per a la regió de Múrcia, les alertes per onades de calor es generen usant les temperatures extremes de l'observatori de Múrcia, localitzat als afores de la ciutat de Múrcia.

Referències

 • - Becker, R. A., Chambers, J. M., i Wilks, A. R., 1988: The new S language. A programming environment for data analysis and graphics. Wadsworth & Brooks, Cole Advanced Books & Software, Pacific Grove, CA.
 • - Cuadrat, J. M., Vicente-Serrano, S. M., i Saz, M. A., 2005: Los efectos de la urbanización en el clima de Zaragoza (España): estudio de la isla de calor y de sus factores condicionantes, Boletín de la A.G.E., 40, 311–327.
 • - de Steffens, A. C., Píccolo, M. C., González, J. H., i Navarrette, G., 2001: La isla de calor estival en Temuco, Chile, Pap geogr, 33, 49–60.
 • - Eliasson, I., 1996: Intra-urban nocturnal temperature differences: a multivariate approach, Clim Res, 7, doi: 10.3354/cr007021.
 • - Fernández, F., Montávez, J. P., González-Rouco, J. F., i Valero, F., 2004: Relación entre la estructura espacial de la isla térmica y la morfología urbana de Madrid, El clima, entre el mar y la montaña. Publicaciones de la Asociación Española de Climatología (AEC) serie A, 4, 641–650.
 • - Fortuniak, 2008: Numerical estimation of the effective albedo of an urban canyon, Theor Appl Climatol, 91, 245–258, doi: 10.1007/s00704-007-0312-6.
 • - Gedzelman, S. D., Austin, S., Cermak, R., Stefano, N., Partridge, S., Quesenberry, S., i Robinson, D. A., 2003: Mesoscale aspects of the urban heat island around New York City, Theor Appl Climatol, 75, 29–42, doi: 10.1007/s00704-002-0724-2.
 • - Lindberg, F., Eliasson, I., i Holmer, B., 2003: Urban geometry and temperature variations, Proc. 5th Int Conf Urban Climate, p. 205-208.
 • - López-Gómez, A., López-Gómez, J., Fernández, F., i Arroyo, F., 1991: El clima urbano de Madrid: la isla de calor, Centro de Investigaciones sobre la Economía, la Sociedad y el Medio, CSIC, Madrid.
 • - Oke, T. R., 1988: Boundary layer climates, Routledge.
 • - Oke, T. R., 2004: Initial guidance to obtain representative meteorological observations at urban sites, World Meteorological Organization Geneva.
 • - Oke, T. R., 2007: Canyon geometry and the nocturnal urban heat island: comparison of scale model and field observations, J Climatol, 1, 237–254, doi: 10.1002/joc.3370010304.
 • - Oke, T. R., Johnson, G. T., Steyn, D. G., i Watson, I. D., 1991: Simulation of surface urban heat islands under ‘ideal’ conditions at night Part 2: Diagnosis of causation, Bound-Layer Meteor, 56, 339–358, doi: 10.1007/BF00119211.
 • - Olaya, V., 2004: A gentle introduction to SAGA GIS, The SAGA User Group eV, Gottingen, Germany, 208.
 • - Orden PRE/1518/2004, 2004: Orden PRE/1518/2004 de 28 de mayo, por la que se crea la Comisión Interministerial para la aplicación efectiva del Plan Nacional de actuaciones preventivas de los efectos del exceso de temperaturas sobre la salud, Ministerio de la Presidencia, Gobierno de España.
 • - Robine, J. M., Cheung, S. L., Le Roy, S., Van Oyen, H., i Herrmann, F. R., 2007: Report on excess mortality in Europe during summer 2003, EU Community Action Programme for Public Health, Grant Agreement, 2005114, 28.
 • - Souza, L. C. L., Rodrigues, D. S., i Mendes, J. F. G., 2003: Sky view factors estimation using a 3D-GIS extension, International Building Performance Simulation Association.
 • - Steyn, D. G., 1980: The calculation of view factors from fisheyelens photographs: Research note, Taylor & Francis.
 • - Unger, J., 2004: Intra-urban relationship between surface geometry and urban heat island: review and new approach, Climate Res, 27, 253–264, doi: 10.3354/cr027253.
 • - Unger, J., 2009: Connection between urban heat island and sky view factor approximated by a software tool on a 3D urban database, Int J Environ Pollut, 36, 59–80, doi: 10.1504/IJEP.2009.021817.
 • - WMO, 2007: WMO to provide guidance for heat health warning systems, World Meteorology Organization, Press Release No. 781.Creative Commons License

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Creative Commons.


Indexats a Scopus, Thomson-Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scientific Commons, Latindex, Google Scholar, DOAJ, ICYT (CSIC)

Finançat parcialment per les Accions Complementàries CGL2007-29820-E/CLI, CGL2008-02804-E/, CGL2009-07417-E i CGL2011-14046-E del Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d'Espanyanewnewnew
Syndicate content