perills aeronàutics

DOI: 10.3369/tethys.2013.10.02

Resum

Durant la tarda del 12 de juny de 2012 es va produir a la ciutat de Barcelona i àrees circumdants un fenomen meteorològic caracteritzat per un increment sobtat de la velocitat del vent i un canvi accentuat en la seva direcció. Les ratxes molt fortes de vent que van bufar sobre la línia litoral de Barcelona van aixecar una quantitat important de sorra de les platges de la ciutat que va provocar una notable reducció de la visibilitat a la façana litoral, com una petita tempesta de sorra.

Referències

 • - Bech, J., Pascual, R., Rigo, T., Pineda, N., Lopez, J. M., Arús, J., i Gayà, M., 2007: An observational study of the 7 september 2005 Barcelona tornado outbreak, Nat Hazards Earth Syst Sci, 7, 129–139, doi: 10.5194/nhess–7–129–2007.
 • - Cubero, 1996: Cortante vertical del viento o cizalladura a niveles bajos, Low Level Wind Shear, II Jornades de Meteorologia Eduard Fontserè, Barcelona, 9 de noviembre de 1996.
 • - Dotzek, N. i Friedrich, K., 2008: Downburst-producing thunderstorm in southern Germany: Radar analysis and predictability, Atmos Res, 93, 457–473, doi: 10.1016/j.atmosres.2008.09.034.
 • - Klingle, D. L., Smith, D. R., i Wolfson, M. M., 1987: Gust front characteristics as detected by Doppler radar, Mon Weather Rev, 115, 905–918.
 • - Markowski, P. M. i Richardson, Y. P., 2010: Mesoscale Meteorology in Midlatitudes, Ed. John Wiley & Sons, 430 pp.
 • - Pascual, R. i Callado, A., 2002: Mesoanalysis of recurrent convergence zones in north-eastern Iberian Peninsula, Proceedings of Second European Conference on Radar in Meteorology and Hydrology (ERAD), Delft, Holland, 18-22 November 2002.
 • - Pineda, N., Aran, M., Andrés, A., Busto, M., Farnell, C., i Torà, M., 2009: Study of September 17th 2007 severe hailstorm in Pla d'Urgell. Part II: meteorological analysis, Tethys, 6, 83–102, doi: 10.3369/thetys.2009.6.06.
 • - Pistotnik, G., Holzer, A. M., Kaltenböck, R., i Tschannett, S., 2011: An F3 downburst in Austria - A case study with special focus on the importance of real-time site surveys, Atmos Res, 100, 565–579, doi: 10.1016/j.atmosres.2010.10.011.
 • - Rasmussen, E. N. i Blanchard, D. O., 1998: A Baseline Climatology of Sounding-Derived Supercell and Tornado Forecast Parameters, Weather Forecast, 13, 1148–1164.
 • - Saltikoff, E., Koistinen, J., i Hohti, H., 2004: Downburst identification using Doppler shear in FMI radar network, Proceedings of Third European Conference on Radar in Meteorology and Hydrology (ERAD), Visby, Sweden, 6-10 September 2004, p. 41-44.
 • - Shen, J., Parks, E. K., i Bach, R. E., 1996: A Comprehensive Analysis of two Downburst related Aircraft Accidents, J Aircr, 33, 924–930, doi: 10.2514/3.47037.
 • - Sigmet, 2011: IRISTM Product & Display Manual, Version 8.12.9.Creative Commons License

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Creative Commons.


Indexats a Scopus, Thomson-Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scientific Commons, Latindex, Google Scholar, DOAJ, ICYT (CSIC)

Finançat parcialment per les Accions Complementàries CGL2007-29820-E/CLI, CGL2008-02804-E/, CGL2009-07417-E i CGL2011-14046-E del Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d'Espanyanewnewnew
Syndicate content