cloud optical thickness

DOI: 10.3369/tethys.2017.14.01

Tethys núm. 14 pàg.: 3 - 9

Resum

S’ha estudiat l'evolució estacional dels núvols a quatre regions climàtiques de la Península Ibèrica durant el període 2000-2012 mitjançant dades de satèl·lit, concretament dels instruments CERES i MODIS. S’analitza la cobertura de núvols, el gruix òptic i la temperatura del cim dels núvols i l'efecte radiatiu en ona curta i ona llarga a la part superior de l'atmosfera, per a aquestes quatre regions climàtiques.Creative Commons License

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Creative Commons.


Indexats a Scopus, Thomson-Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scientific Commons, Latindex, Google Scholar, DOAJ, ICYT (CSIC)

Finançat parcialment per les Accions Complementàries CGL2007-29820-E/CLI, CGL2008-02804-E/, CGL2009-07417-E i CGL2011-14046-E del Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d'Espanyanewnewnew
Syndicate content