Cheliff

DOI: 10.3369/tethys.2017.14.02

Tethys núm. 14 pàg.: 10 - 22

Resum

Aquest estudi es va dur a terme a la conca del Cheliff a Algèria, per avaluar la gravetat de la sequera i analitzar la importància de la tendència espacial i temporal de les precipitacions anuals durant el període de 1914 a 2011. En aquest estudi, la sèrie de precipitacions de vuit estacions van ser sotmeses a l'anàlisi de l'índex de precipitació normalitzat (SPI), a proves d'homogeneïtat, a l'anàlisi de tendències i a una suavització exponencial per a fer una predicció de precipitació a curt termini.Creative Commons License

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Creative Commons.


Indexats a Scopus, Thomson-Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scientific Commons, Latindex, Google Scholar, DOAJ, ICYT (CSIC)

Finançat parcialment per les Accions Complementàries CGL2007-29820-E/CLI, CGL2008-02804-E/, CGL2009-07417-E i CGL2011-14046-E del Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d'Espanyanewnewnew
Syndicate content