models climàtics regionals

i

DOI: 10.3369/tethys.2018.15.02

pàg.: 18 - 30

Resum

Els esdeveniments meteorològics extrems representen greus riscos per a les activitats i infraestructures humanes. Fenòmens perillosos com ara inundacions i sequeres són un dels principals reptes del segle XXI a causa de les seves importants implicacions socials i econòmiques. En particular, la seva intensificació posa pressió sobre la continuïtat del subministrament d'energia. L'objectiu d'aquest treball és avaluar el canvi climàtic pel que fa a precipitacions mitjanes i extremes durant les properes dècades a Itàlia.Creative Commons License

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Creative Commons.


Indexats a Scopus, Thomson-Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scientific Commons, Latindex, Google Scholar, DOAJ, ICYT (CSIC)

Finançat parcialment per les Accions Complementàries CGL2007-29820-E/CLI, CGL2008-02804-E/, CGL2009-07417-E i CGL2011-14046-E del Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d'Espanyanewnewnew
Syndicate content