cartografia de FWI

, , i

DOI: 10.3369/tethys.2018.15.03

pàg.: 31 - 40

Resum

L’índex meteorològic d’incendi (FWI, en anglès) ha estat estudiat per diversos investigadors per diferents llocs geogràfics del món i s'ha demostrat que és un índex eficaç per a l'avaluació del perill d'incendis. Tanmateix, fins ara hi ha pocs treballs que, pel que fa al càlcul, la classificació i el mapatge del FWI, estiguin fets a una resolució espacial més alta, que podria ser més eficient per a l'ús operatiu, tant a nivell nacional com local, per a aquells països amb condicions climàtiques i característiques físiques com Grècia.Creative Commons License

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Creative Commons.


Indexats a Scopus, Thomson-Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scientific Commons, Latindex, Google Scholar, DOAJ, ICYT (CSIC)

Finançat parcialment per les Accions Complementàries CGL2007-29820-E/CLI, CGL2008-02804-E/, CGL2009-07417-E i CGL2011-14046-E del Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d'Espanyanewnewnew
Syndicate content