gruix atmosfèric

, , , , , , , i

DOI: 10.3369/tethys.2019.16.01

pàg.: 3 - 14

Resum

Aquest article se centra en la relació entre les fluctuacions del nivell de 500 hPa i el gruix de l'atmosfera associat (AT) sobre Iran i Orient Mitjà entre 1961 i 2013. A aquest efecte, les dades de l'altitud geopotencial (HGT) dels nivells de 1000 i 500 hPa es van obtenir de la base de dades NCEP/NCAR, cobrint el domini de longituds 25°E a 75°E i latituds de 15°N a 45°N. El coeficient de correlació es va utilitzar per investigar la relació. Els resultats van mostrar que les fluctuacions diàries del nivell de 500 hPa i de l’AT sobre l'Orient Mitjà són escasses.Creative Commons License

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Creative Commons.


Indexats a Scopus, Thomson-Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scientific Commons, Latindex, Google Scholar, DOAJ, ICYT (CSIC)

Finançat parcialment per les Accions Complementàries CGL2007-29820-E/CLI, CGL2008-02804-E/, CGL2009-07417-E i CGL2011-14046-E del Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d'Espanyanewnewnew
Syndicate content