Cap a la creació d'una base de dades climàtica de Catalunya (segles XVIII a XXI)

and

DOI: 10.3369/tethys.2008.5.01

pp.: 3 - 12

Abstract

En aquest article es presenta el projecte que s’està duent a terme des de l’Àrea de Climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya per a la creació d’una base de dades climàtica de Catalunya, el més completa i de major qualitat possible. Per circumstàncies històriques, la informació climàtica és encara incompleta, i roman dispersa en un ampli ventall de fonts. Com a conseqüència, ha estat necessari fer una identificació i catalogació prèvia d’aquelles fonts que contenen material climàtic. Posteriorment, s’ha definit la metodologia per a integrar aquest volum d’informació en una base de dades tenint present dos aspectes: la recuperació de la metadada i la generació de sèries climàtiques. Per a preservar tota la informació relativa a la metadada d’un observatori meteorològic, s’ha desenvolupat METADEM, mentre que també s’ha dissenyat la metodologia per a la creació de sèries climàtiques completes i de qualitat, que inclou tres nivells: digitalització, control de qualitat i anàlisi d’homogeneïtat. Com a resultat d’aquest projecte, que està encara en la seva fase inicial, unes 200 sèries han vist millorada la seva cobertura temporal, mentre que unes 150 noves sèries han estat identificades.Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License


Indexed in Scopus, Thomson-Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scientific Commons, Latindex, Google Scholar, DOAJ, ICYT (CSIC)

Partially funded through grants CGL2007-29820-E/CLI, CGL2008-02804-E/, CGL2009-07417-E and CGL2011-14046-E of the Spanish Ministry of Science and Innovationnewnewnew