Climatologia condicionada de les nits establement estratificades a la Comarca del Segrià

DOI: 10.3369/tethys.2008.5.02

Tethys núm. 5 pp.: 13 - 25

Abstract

Les nits amb cel serè i vent feble són freqüents a la Mediterrània occidental quan hi ha gradients de pressió febles, normalment associats a anticiclons sobre l'Europa sud-occidental. En aquestes condicions, els factors locals predominen i les nits són tranquil·les, amb refredaments que poden ser importants a les valls i les planes, amb possibilitat d'aparició de boires, rosades o gebrades. En aquest treball s'estudien, aplicant uns filtres de selecció, les característiques de les nits estables del període 1997-2005 de l'estació agrometeorològica de Gimenells, situada a la meitat oriental de la conca de l'Ebre. S'hi mostren les evolucions típiques del vent, la humitat i la temperatura en condicions estables, tot identificant les direccions preferents i relacionant-les amb la topografia de la conca de l'Ebre.Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License


Indexed in Scopus, Thomson-Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scientific Commons, Latindex, Google Scholar, DOAJ, ICYT (CSIC)

Partially funded through grants CGL2007-29820-E/CLI, CGL2008-02804-E/, CGL2009-07417-E and CGL2011-14046-E of the Spanish Ministry of Science and Innovationnewnewnew