Estudi de la pedregada del 17 de setembre de 2007 al Pla d’Urgell. Primera part: treball de camp i anàlisi dels granímetres

, , , , and

DOI: 10.3369/tethys.2009.6.05

pp.: 69 - 81

Abstract

El pla de Lleida és una zona agrícola amb prop de 200.000 ha de cultiu. El 17 de setembre del 2007 una pedregada va afectar 889 ha de superfície de conreus de fruiters, especialment la comarca del Pla d’Urgell. Aquesta pedregada va ser la més important des de 1990 segons dades recollides per l’Agrupació de Defensa Vegetal de les Terres de Ponent (ADV-TP): pedres de més de 5 cm de diàmetre i 81 granímetres impactats (la mitjana a la zona de Lleida al setembre és de 7 granímetres afectats). Un sistema convectiu de mesoescala originat a la Serralada Ibèrica es va reactivar en arribar a Catalunya, provocant una pedregada que va ser especialment virulenta i de gran extensió (la segona part de l’estudi se centra en l’anàlisi sinòptica i mesoescalar). En aquesta primera part es presenta l’anàlisi de les dades de la xarxa de granímetres que gestiona l’ADV-TP i de la informació obtinguda dels observadors de la zona afectada. D’aquestes anàlisis es conclou que la localització de la pedra més gran no coincideix amb la zona on hi va haver més impactes. Pel que fa a la informació qualitativa obtinguda dels col·laboradors, la zona d’afectacié és similar a l’obtinguda amb els granímetres. Ara bé, cal destacar de l’estudi comparatiu entre ambdues fonts d’informació que els observadors tendeixen a percebre només la pedra de mida més gran quan hi ha una barreja de diàmetres. A tall de conclusió, finalment es presenten una sèrie de recomanacions per tal d’objectivar al màxim els informes dels observadors.Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License


Indexed in Scopus, Thomson-Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scientific Commons, Latindex, Google Scholar, DOAJ, ICYT (CSIC)

Partially funded through grants CGL2007-29820-E/CLI, CGL2008-02804-E/, CGL2009-07417-E and CGL2011-14046-E of the Spanish Ministry of Science and Innovationnewnewnew