Aplicació de models font-receptor per a determinar àrees font de components biològics (pol·len i papallones)

, , , and

DOI: 10.3369/tethys.2010.7.01

pp.: 3 - 10

Abstract

Els models font-receptor permeten establir relacions entre un punt receptor (punt de mostreig) i les àrees font probables (regions emissores) mitjançant l’associació de valors de concentració en el punt receptor amb les corresponents retrotrajectòries atmosfèriques, i, juntament amb altres tècniques, permeten interpretar fenòmens de transport a escala sinòptica. No obstant això, fins a l'actualitat, pocs treballs han aplicat aquests tipus de models per descriure les àrees font d'organismes biològics. A Catalunya es disposa de registres molt complets de pol·len (dades de la Xarxa Aerobiològica de Catalunya) i de papallones (dades del Catalan Butterfly Monitoring Scheme), un material biològic també susceptible de ser transportat a llargues distàncies i del que pot interessar conèixer les seves àrees d'origen. En aquest treball presentem els resultats de l'ús del model de Seibert et al. aplicat a l'estudi de les regions font de: (1) determinats pol·lens de caràcter al·lergogen, observats a Catalunya i Canàries, i (2) la papallona migratòria Vanessa cardui, observada a Catalunya. Amb els resultats obtinguts podem corroborar la idoneítat d'aquests models per a explicar la procedència de diferents espècies, tant químiques com biològiques, ampliant així les possibilitats d'aplicació del model original al camp molt més extens de l'aerobiologia.

ReferencesCreative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License


Indexed in Scopus, Thomson-Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scientific Commons, Latindex, Google Scholar, DOAJ, ICYT (CSIC)

Partially funded through grants CGL2007-29820-E/CLI, CGL2008-02804-E/, CGL2009-07417-E and CGL2011-14046-E of the Spanish Ministry of Science and Innovationnewnewnew