Distribució potencial de la precipitació extrema al País Basc

and

DOI: 10.3369/tethys.2011.8.01

pp.: 3 - 12

Abstract

El model de Distribució Potencial pot descriure conjuntament tant la distribució de probabilitat com la distribució temporal de precipitació. A més, permet incorporar la dependència de la probabilitat amb el nombre d’estacions independents. En aquest treball s’analitzen la distribució probabilística i la distribució temporal de la precipitació extrema de la Comunitat Autònoma del País Basc utilitzant dades diàries de 43 estacions, amb una mitjana de 31 estacions actives entre el 1961 i el 2000. Es comprova que el model estudiat presenta un bon ajustament (NMAE = 1,4%) per a precipitacions superiors a 115 mm en 24 h, i és consistent amb altres anàlisis d’extrems. Finalment, es proposa una relació matemàtica per tal d’estimar la precipitació màxima esperada per a un període de retorn igual o superior a 10 anys, amb una durada superior a 1 minut, i per a un determinat conjunt d’estacions independents. Aquesta relació depèn de dos exponents, un per al període de retorn (m = 0,23 ± 0,02) i un altre per a la durada (n = 0,63 ± 0,06); a més, també depèn d’un factor d’escala, que agafa valors entre Po = 42 ± 2 mm per al sud de la comunitat i Po = 71 ± 5 mm per al nord, essent el valor mig del País Basc igual a 58 ± 2 mm.

ReferencesCreative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License


Indexed in Scopus, Thomson-Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scientific Commons, Latindex, Google Scholar, DOAJ, ICYT (CSIC)

Partially funded through grants CGL2007-29820-E/CLI, CGL2008-02804-E/, CGL2009-07417-E and CGL2011-14046-E of the Spanish Ministry of Science and Innovationnewnewnew