Determinació de la velocitat del vent i les càrregues associades sobre la instal·lació esportiva col·lapsada en el temporal de vent sever del 24 de gener de 2009 a Sant Boi de Llobregat (Barcelona)

, and

DOI: 10.3369/tethys.2011.8.07

pp.: 65 - 76

Abstract

El temporal de vent sever del 24 de gener de 2009, causat per una ciclogènesi explosiva, va afectar zones del litoral i prelitoral del nord-est de la Península Ibèrica, on els desperfectes van ser nombrosos i importants, tant en zones urbanes com als boscos. Una de les afectacions més importants fou la del col·lapse d’una instal·lació esportiva a Sant Boi de Llobregat (10 km al sud-oest de Barcelona) que va causar la mort de 4 infants. L’objectiu del treball és estimar la velocitat del vent sobre aquesta instal·lació esportiva i calcular la succió que el vent va efectuar sobre la teulada de l’edifici, i la conseqüent caiguda dels murs. Per tenir una primera aproximació, s’ha simulat aquest episodi al voltant de l’hora de la ratxa màxima de vent amb el model de mesoscala MM5. En una segona part, s’han analitzat els desperfectes del voltant de la instal·lació col·lapsada, entre els quals cal destacar el fet que un camió va ser arrossegat i tombat pel vent. Aquesta anàlisi permet concloure que coincidint amb la ratxa màxima del vent hi va haver un gir sobtat i molt local del vent, que va fer que aquesta ratxa incidís frontalment a l’edifici. A partir d’aquesta observació s’ha estimat la velocitat del vent en superfície i a 7 m d’altura (sostre de l’edifici), i calculat la succió que el vent va efectuar.

ReferencesCreative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License


Indexed in Scopus, Thomson-Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scientific Commons, Latindex, Google Scholar, DOAJ, ICYT (CSIC)

Partially funded through grants CGL2007-29820-E/CLI, CGL2008-02804-E/, CGL2009-07417-E and CGL2011-14046-E of the Spanish Ministry of Science and Innovationnewnewnew