Regionalització dinàmica de les prediccions del NCEP EPS usant el model d'àrea limitada PROMES

, , and

DOI: 10.3369/tethys.2012.9.01

pp.: 3 - 12

Abstract

A l'hora de fer previsions meteorològiques numèriques, és important pronosticar no només el futur estat de l'atmosfera sinó també la incertesa relacionada amb aquest pronòstic. Tenint això en compte, s'ha iniciat una recerca a l'iMetCam per tal de desenvolupar un sistema de predicció de conjunt d'una àrea limitada. Per començar, es va intentar l'enfocament de regionalització dinàmica simple. El sistema de conjunt global NCEP va proporcionar les condicions inicials i les condicions de capa límit lateral i per a la regionalització es va utilitzar el model d'àrea limitada PROMES. En aquest treball presentem els primers resultats i els plans futurs d'aquest experiment. Els resultats mostren que als dos sistemes (el d'àrea global i el d'àrea limitada) els falta extensió, almenys pel que fa a l'àrea de comprovació en qüestió, la qual cosa indica que seria convenient disposar de pertorbacions addicionals. Aquesta serà la direcció del nostre futur treball.

ReferencesCreative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License


Indexed in Scopus, Thomson-Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scientific Commons, Latindex, Google Scholar, DOAJ, ICYT (CSIC)

Partially funded through grants CGL2007-29820-E/CLI, CGL2008-02804-E/, CGL2009-07417-E and CGL2011-14046-E of the Spanish Ministry of Science and Innovationnewnewnew