Projeccions de canvi climàtic per a Catalunya (NE Península Ibèrica). Part II: sintetitzant diverses metodologies

DOI: 10.3369/tethys.2012.9.02

Tethys núm. 9 pp.: 13 - 24

Abstract

La publicació del quart informe de l’IPCC, així com la gran quantitat de resultats de la recerca desenvolupada els darrers anys sobre la regionalització de les projeccions climàtiques, va impulsar l’actualització de l’informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. Concretament, el nou informe de l’IPCC conté noves projeccions climàtiques d’escala global i continental, mentre que diversos projectes internacionals (especialment els projectes europeus PRUDENCE i ENSEMBLES) han produït projeccions climàtiques a escala subcontinental, que permeten discriminar entre regions europees. A nivell de l’estat espanyol, alguns d’aquests resultats han estat recollits en un document elaborat per encàrrec de la “Agencia Estatal de Meteorología”. A més, a Catalunya mateix s’estan desenvolupant iniciatives (en particular, al Servei Meteorològic de Catalunya) per aconseguir projeccions climàtiques a escala d’aquest territori. En el present treball se sintetitzen els resultats d’aquests i altres estudis publicats prèviament, així com els d’una anàlisi pròpia dels resultats del projecte ENSEMBLES. L’objectiu és proposar uns escenaris de variació de la temperatura i la precipitació a Catalunya, durant el present segle XXI. Així, per a la meitat del segle XXI, la temperatura podria pujar fins gairebé 2ºC respecte a la de finals del segle XX. Aquests augments serien, probablement, més alts a l’estiu que a l’hivern; generals en tot el territori però menys acusats a les zones litorals. Les precipitacions, en canvi, no haurien de canviar gaire i en tot cas disminuirien molt lleugerament. Cap a finals del segle XXI, la temperatura podria ser fins uns 5ºC més alta que la de finals del segle passat, mentre que la precipitació mitjana anual podria disminuir més d’un 10%. Els augments de temperatura serien més elevats a l’estiu i a les àrees més allunyades de la costa. Les precipitacions disminuirien especialmente durant l’estiu, mentre que podrien fins i tot augmentar a l’hivern en zones de muntanya com ara el Pirineu.

References

 • - Barrera-Escoda, A. i Cunillera, J., 2011: Climate change projections for Catalonia (NE Iberian Peninsula). Part I: Regional climate modeling, Tethys, 8, 77–89, doi: 10.3369/tethys.2011.8.08.
 • - Beniston, M., Stephenson, D. B., Christensen, O. B., Ferro, C. A. T., Frei, C., Goyette, S., Halsnaes, K., Holt, T., Jylhä, K., Koffi, B., Palutikof, J., Schöll, R., Semmler, T., i Woth, K., 2007: Future extreme events in European climate: an exploration of regional climate model projections, Clim Change, 81, 71–95, doi: 10.1007/s10584–006–9226–z.
 • - Brunet, M., Casado, M. J., de Castro, M., Galán, P., López, J. A., Martín, J. M., Pasto, A., Petisco, E., Ramos, P., Ribalaygua, J., Rodríguez, E., Sanz, I., i Torres, L., 2009: Generación de escenarios regionalizados de cambio climático para España, Agencia Estatal de Meteorología, Madrid, pp. 165.
 • - Calbó, J., 2009a: Projeccions globals; el 4t informe del GIECC. Aigua i canvi climàtic. Diagnosi dels impactes previstos a Catalunya, Agència Catalana de l’Aigua, Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya, Barcelona, pp. 73-81.
 • - Calbó, J., 2009b: Projeccions regionals; d’Europa a la península Ibèrica. Aigua i canvi climàtic. Diagnosi dels impactes previstos a Catalunya, Agència Catalana de l’Aigua, Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya, Barcelona, pp. 83-90.
 • - Calbó, J., 2009c: Possible Climate Change Scenarios with Specific Reference to Mediterranean Regions, S. Sabater and D. Barceló (Eds.), Water Scarcity in the Mediterranean: Perspectives Under Global Change, Handbook of Environmental Chemistry, Springer-Verlag, doi: 10.1007/698 2009 28.
 • - Calbó, J., Cunillera, J., Llasat, M. C., Llebot, J. E., i Martín-Vide, J., 2009: Projeccions climàtiques per a Catalunya. Aigua i canvi climàtic. Diagnosi dels impactes previstos a Catalunya, Agència Catalana de l’Aigua, Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya, Barcelona, pp. 91-99.
 • - Calbó, J., Sanchez-Lorenzo, A., Cunillera, J., i Barrera-Escoda, A., 2010: Projeccions i Escenaris futurs. 2n Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya, J. E. Llebot. Grup d’Experts en Canvi Climàtic de Catalunya, Generalitat de Catalunya i Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, pp. 183-239.
 • - Castro, M. D., Martín-Vide, J., i Alonso, S., 2005: El clima de España: pasado, presente y escenarios para el siglo XXI, Impactos del Cambio Climático en España.
 • - Christensen, J. H., 2005: Prediction of Regional scenarios and Uncertainties for Defining EuropeaN Climate change risks and Effects (PRUDENCE) Final Report, J. H. Christensen coord., 269 pp.
 • - Christensen, J. H., Hewitson, B., Busuioc, A., Chen, A., Gao, X., Held, I., Jones, R., Kolli, R. K., Kwon, W. T., Laprise, R., Magaña Rueda, V., Mearns, L., Menéndez, C. G., Räisänen, J., Rinke, A., Sarr, A., i Whetton, P., 2007: Regional Climate Projections, Solomon, S., Qin, D., Manning, M., Chen, Z., Marquis, M., Averyt, K. B., Tignor, M., and Miller, H. L. (eds.). Cambridge University Press, Cambridge (UK), climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.
 • - Christensen, O. B. i Christensen, J. H., 2004: Intensification of extreme European summer precipitation in a warmer climate, Glob Planet Change, 44, 107–117, doi: 10.1016/j.gloplacha.2004.06.013.
 • - Déqué, M., Jones, R. G., Wild, M., Giorgi, F., Christensen, J. H., Hassell, D. C., Vidale, P. L., Rockel, B., Jacob, D., Kjellström, E., De Castro, M., Kucharski, F., i van den Hurk, B., 2005: Global high resolution versus Limited Area Model climate change projections over Europe: quantifying confidence level from PRUDENCE results, Clim Dyn, 25, 653–670, doi: 10.1007/s00 382–005–0052–1.
 • - Déqué, M., Rowel, D. P., Lüthi, D., Giorgi, F., Christensen, J. H., Rockel, B., Jacob, D., Kjellström, E., De Castro, M., i van den Hurk, B., 2007: An intercomparison of regional climate simulations for Europe: assessing uncertainties in model projections, Clim Change, 81, 53–70, doi: 10.1007/s10584–006–9228–x.
 • - Diffenbaugh, N. S., Pal, J. S., Giorgi, F., i Gao, X., 2007: Heat stress intensification in the Mediterranean climate change hotspot, Geophys Res Lett, 34, L11 706, doi: 10.1029/2007GL030000.
 • - Gaertner, M. A., 2009: Técnicas y aplicaciones de regionalización dinámica, Brunet, M., Sigró, J., Aguilar, E. (Eds.). Observed and modelled regional climate change. Asociación Española de Climatología.
 • - Gaertner, M. A., Jacob, D., Domínguez, M., Padorno, E., Sánchez, E., i De Castro, M., 2007: Tropical cyclones over the Mediterranean Sea in climate change simulations, Geophys Res Lett, 34, L14 711, doi: 10.1029/2007GL029977.
 • - Gao, X., Pal, J. S., i Giorgi, F., 2006: Projected changes in mean and extreme precipitation over the Mediterranean region from a high resolution double nested RCM simulation, Geophys Res Lett, 33, L03 706, doi:10.1029/2005GL024954.
 • - Gibelin, A. L. i Déqué, E. M., 2003: Anthropogenic climate change over the Mediterranean region simulated by a global variable resolution model, Clim Dyn, 20, 327–339, doi: 10.1007/s00382–002–0277–1.
 • - Giorgi, F. i Lionello, P., 2008: Climate change projections for the Mediterranean region, Glob Planet Change, 63, 90–104, doi: 10.1016/j.gloplacha.2007.09.005.
 • - Goddard, L. i Baethgen, W., 2009: The urgent need for improved climate models and predictions, EOS Transactions AGU, 90, 343, doi: 10.1029/2009EO390004.
 • - Hewitt, 2005: The ENSEMBLES Project - Providing ensemblebased predictions of climate changes and their impacts, The EGGS, EGU newsletter, 13, 22–25.
 • - IPCC, 2007: Climate change 2007: The physical science basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Solomon, S., Qin, D., Manning, M., Chen, Z., Marquis, M., Averyt, K. B., Tignor, M., and Miller, H. L. (eds.). Cambridge University Press, Cambridge (UK) and New York (USA), 996 pp.
 • - Jiménez-Guerrero, P., 2007: Application of climate models within supercomputing frameworks, Teraflop, 94, p. 3.
 • - Kjellström, E., Bäring, L., Jacob, D., Jones, R., Lenderink, G., i Schär, C., 2007: Modelling daily temperature extremes: recent climate and future changes over Europe, Clim Change, 81, 249–265, doi: 10.1007/s10584–006–9220–5.
 • - López-Moreno, J. I., Beniston, M., i García-Ruiz, J. M., 2008: Environmental change and water management in the Pyrenees: Facts and future perspectives for Mediterranean mountains, Glob Planet Change, 61, 300–312, doi: 10.1016/j.gloplacha.2007.10.004.
 • - McGuffie, K. i Henderson-Sellers, A., 1990: Introducción a los modelos climáticos, Editorial Omega, Barcelona, 246 pp.
 • - Nakićenović, N., Swart, R., Alcamo, J., Davis, G., de Vries, B., Fenhann, J., Gaffin, S., Gregory, K., Grübler, A., Jung, T. Y., Kram, T., La Rovere, E. L., Michaelis, L., Mori, S., Morita, T., Pepper, W., Pitcher, H., Price, L., Riahi, K., Roehrl, A., Rogner, H. H., Sankovski, A., Schlesinger, M., Shukla, P., Smith, S., van Rooijen, S., Victor, N., i Dadi, D., 2000: Emissions Scenarios 2000-Special Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (SRES), Cambridge University Press, Cambridge (UK), 570 pp.
 • - Ohfuchi, W., Sasaki, H., Masumoto, Y., i Nakamura, H., 2005: Mesoscale Resolving Simulations of the Global Atmosphere and Ocean on the Earth Simulator, EOS Transactions AGU, 86, 45, doi: 10.1029/2005EO050002.
 • - Petisco, E., Martín, J. M., i Alonso, J., 2006: Escenarios de temperatura y precipitación para la España Peninsular y Baleares durante el período 2001-2100 basados en “Downscaling” estadístico mediante métodos de análogos, Proceedings XXIX Jornadas Científicas de la AME, Pamplona.
 • - Randall, D. A., Wood, R. A., Bony, S., Colman, R., Fichefet, T., Fyfe, J., Kattsov, V., Pitman, A., Shukla, J., Srinivasan, J., Stouffer, R. J., Sumi, A., i Taylor, K. E., 2007: Climate Models and Their Evaluation, Solomon, S., Qin, D., Manning, M., Chen, Z., Marquis, M., Averyt, K. B., Tignor, M. and Miller, H.L. (eds.). Cambridge University Press, Cambridge (UK) and New York (USA), climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.
 • - Ribalaygua, J., Torres, L., i del Carre, M., 2009: El método de análogos en el downscaling estadístico, Brunet, M., Sigró, J., Aguilar, E. (Eds.). Observed and modelled regional climate change. Asociación Española de Climatología, pp. 41-48.
 • - Rowell, D. P., 2005: A scenario of European climate change for the late twenty-first century: seasonal means and interannual variability, Clim Dyn, 25, 837–849, doi: 10.1007/s00382–005–0068–6.
 • - Rowell, D. P. i Jones, R. G., 2006: Causes and uncertainty of future summer drying over Europe, Clim Dyn, 27, 281–299, doi: 10.1007/s00382–006–0125–9.
 • - Sánchez, E., Gallardo, C., Gaertner, M. A., Arribas, A., i De Castro, M., 2004: Future climate extreme events in the Mediterranean simulated by a regional climate model: a first approach, Glob Planet Change, 44, 163–180, doi: 10.1016/j.gloplacha.2004.06.010.
 • - SMC, 2011: Butlletí anual d’indicadors climàtics 2010, Servei Meteorològic de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 60 pp.
 • - Tapiador, F. J., Sánchez, E., i Gaertner, M. A., 2007: Regional changes in precipitation in Europe under an increased greenhouse emissions scenario, Geophys Res Lett, 34, L06 701, doi: 10.1029/2006GL029035.
 • - Van der Linden, P. i Mitchell, J. F. B., 2009: ENSEMBLES. Climate change and its impacts at seasonal, deacadal and centennial timescales, Met Office Hadley Centre, Exeter (UK), 160 pp.
 • - Wigley, T. M. L., Raper, S. C. B., Hulme, M., i Smith, S., 2000: The MAGICC/SCENGEN Climate Scenario Generator: Version 2.4, Technical Manual, Climatic Research Unit, UEA, Norwich (UK), 48 pp.Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License


Indexed in Scopus, Thomson-Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scientific Commons, Latindex, Google Scholar, DOAJ, ICYT (CSIC)

Partially funded through grants CGL2007-29820-E/CLI, CGL2008-02804-E/, CGL2009-07417-E and CGL2011-14046-E of the Spanish Ministry of Science and Innovationnewnewnew