Distribució espacial de les temperatures extremes pronosticades a la ciutat de Múrcia

and

DOI: 10.3369/tethys.2013.10.01

Abstract

L'estiu extremadament calorós de 2003 a tota Europa va promoure el desenvolupament d'un "Sistema d'Avisos per a Onades de Calor" espanyol. Les autoritats sanitàries emetien avisos de temperatures extremes a la població usant les temperatures extremes previstes a les capitals de província. La predicció de les temperatures extremes es crea a partir del post-procés de l'EPS del ECMWF. Per a la regió de Múrcia, les alertes per onades de calor es generen usant les temperatures extremes de l'observatori de Múrcia, localitzat als afores de la ciutat de Múrcia. Tanmateix, sota aquest sistema d'alerta van sorgir algunes incerteses referents a la diferència entre les temperatures de la ciutat i les de les zones rurals. Per tant, es va dissenyar una xarxa termomètrica que abastia les dues zones. S'ha analitzat el comportament diferencial de les temperatures extremes entre la ciutat i les àrees rurals, com una funció del factor de visió del cel (SVF, segons les sigles angleses). A més, es va realitzar un exercici de predicció de les temperatures extremes previstes a cada punt de la ciutat de Múrcia, en base al SVF i les variables meteorològiques. L'objectiu final és el disseny d'un procés automàtic que incorpori les variables meteorològiques previstes i els valors del SVF, per generar mapes termomètrics, que mostraran la distribució espacial de les temperatures extremes a la ciutat de Múrcia.

ReferencesCreative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License


Indexed in Scopus, Thomson-Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scientific Commons, Latindex, Google Scholar, DOAJ, ICYT (CSIC)

Partially funded through grants CGL2007-29820-E/CLI, CGL2008-02804-E/, CGL2009-07417-E and CGL2011-14046-E of the Spanish Ministry of Science and Innovationnewnewnew