Vents forts d'origen convectiu a Barcelona el 12 de juny de 2012

DOI: 10.3369/tethys.2013.10.02

Abstract

Durant la tarda del 12 de juny de 2012 es va produir a la ciutat de Barcelona i àrees circumdants un fenomen meteorològic caracteritzat per un increment sobtat de la velocitat del vent i un canvi accentuat en la seva direcció. Les ratxes molt fortes de vent que van bufar sobre la línia litoral de Barcelona van aixecar una quantitat important de sorra de les platges de la ciutat que va provocar una notable reducció de la visibilitat a la façana litoral, com una petita tempesta de sorra. Així mateix, cal destacar l'alteració de l'operativitat de l'aeroport de Barcelona, situat uns pocs quilòmetres al sud-oest de la mateixa, amb l'avortament de diversos aterratges. Tal com s'ha indicat, els vents moderats o forts van afectar altres comarques situades tant al nord com al sud de la ciutat de Barcelona, tot i que en general amb menor intensitat. En aquest estudi s'ha portat a terme una caracterització del fenomen i s'ha plantejat la hipòtesi del front de ratxa d'origen convectiu, associat a ruixats i tempestes observats al nord de la ciutat, com a principal causant del fenomen. Per això, s'han analitzat especialment dades de teledetecció i també d'observació automàtica en superfície. Quant a les dades radar utilitzades, cal destacar la novetat de l'ús d'alguns productes com l'espectre de les velocitat de Doppler i el cisallament del vent. La detecció primerenca del fenomen va permetre comunicar a l'aeroport l'arribada del front de ratxa amb antelació, cosa que va ajudar en els canvis de configuració de pistes que es van realitzar. Per tant, es tracta d'un bon exemple de nowcasting amb aplicació pràctica immediata.

References

 • - Bech, J., Pascual, R., Rigo, T., Pineda, N., Lopez, J. M., Arús, J., i Gayà, M., 2007: An observational study of the 7 september 2005 Barcelona tornado outbreak, Nat Hazards Earth Syst Sci, 7, 129–139, doi: 10.5194/nhess–7–129–2007.
 • - Cubero, 1996: Cortante vertical del viento o cizalladura a niveles bajos, Low Level Wind Shear, II Jornades de Meteorologia Eduard Fontserè, Barcelona, 9 de noviembre de 1996.
 • - Dotzek, N. i Friedrich, K., 2008: Downburst-producing thunderstorm in southern Germany: Radar analysis and predictability, Atmos Res, 93, 457–473, doi: 10.1016/j.atmosres.2008.09.034.
 • - Klingle, D. L., Smith, D. R., i Wolfson, M. M., 1987: Gust front characteristics as detected by Doppler radar, Mon Weather Rev, 115, 905–918.
 • - Markowski, P. M. i Richardson, Y. P., 2010: Mesoscale Meteorology in Midlatitudes, Ed. John Wiley & Sons, 430 pp.
 • - Pascual, R. i Callado, A., 2002: Mesoanalysis of recurrent convergence zones in north-eastern Iberian Peninsula, Proceedings of Second European Conference on Radar in Meteorology and Hydrology (ERAD), Delft, Holland, 18-22 November 2002.
 • - Pineda, N., Aran, M., Andrés, A., Busto, M., Farnell, C., i Torà, M., 2009: Study of September 17th 2007 severe hailstorm in Pla d'Urgell. Part II: meteorological analysis, Tethys, 6, 83–102, doi: 10.3369/thetys.2009.6.06.
 • - Pistotnik, G., Holzer, A. M., Kaltenböck, R., i Tschannett, S., 2011: An F3 downburst in Austria - A case study with special focus on the importance of real-time site surveys, Atmos Res, 100, 565–579, doi: 10.1016/j.atmosres.2010.10.011.
 • - Rasmussen, E. N. i Blanchard, D. O., 1998: A Baseline Climatology of Sounding-Derived Supercell and Tornado Forecast Parameters, Weather Forecast, 13, 1148–1164.
 • - Saltikoff, E., Koistinen, J., i Hohti, H., 2004: Downburst identification using Doppler shear in FMI radar network, Proceedings of Third European Conference on Radar in Meteorology and Hydrology (ERAD), Visby, Sweden, 6-10 September 2004, p. 41-44.
 • - Shen, J., Parks, E. K., i Bach, R. E., 1996: A Comprehensive Analysis of two Downburst related Aircraft Accidents, J Aircr, 33, 924–930, doi: 10.2514/3.47037.
 • - Sigmet, 2011: IRISTM Product & Display Manual, Version 8.12.9.Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License


Indexed in Scopus, Thomson-Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scientific Commons, Latindex, Google Scholar, DOAJ, ICYT (CSIC)

Partially funded through grants CGL2007-29820-E/CLI, CGL2008-02804-E/, CGL2009-07417-E and CGL2011-14046-E of the Spanish Ministry of Science and Innovationnewnewnew