Efecte de les condicions ambientals en el cicle vital d'una planta bulbosa

, and

DOI: 10.3369/tethys.2014.11.04

Abstract

Per tal d'avaluar com afecten les condicions meteorològiques el cicle vital d'una planta bulbosa proposem un mètode utilitzant la Crocus cambessedesii, una planta endèmica de Mallorca i Menorca. Agafem dades d'un estudi de camp experimental portat a terme del 2007 al 2013 al sud-oest de Mallorca juntament amb observacions meteorològiques de l'Aeroport de Palma, situat a uns 10 km de l'emplaçament. Analitzem el biaix en les observacions entre l'Aeroport i el camp d'estudi, així com la importància de realitzar mesuraments meteorològics in situ per tal de tenir millors coneixements dels processos locals. S'observa que les èpoques de floració i fructificació comencen quan la temperatura mitjana es troba entre 16-20ºC i 10-14ºC, respectivament. A més, es necessita una certa quantitat de contingut d'aigua del sòl (ha estat plovent durant els dies anteriors). Aquests resultats estan d'acord amb els obtinguts per a la Crocus sativus, estudiada àmpliament per interessos econòmics. Finalment, es fan algunes recomanacions per aplicar aquest mètode a plantes situades a altres llocs o altres espècies.

ReferencesCreative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License


Indexed in Scopus, Thomson-Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scientific Commons, Latindex, Google Scholar, DOAJ, ICYT (CSIC)

Partially funded through grants CGL2007-29820-E/CLI, CGL2008-02804-E/, CGL2009-07417-E and CGL2011-14046-E of the Spanish Ministry of Science and Innovationnewnewnew