Producte NWC SAF de precipitació convectiva a partir de MSG: un mètode nou diürn basat en les propietats físiques dels cims dels núvols

, and

DOI: 10.3369/tethys.2015.12.01

Abstract

Diversos productes de precipitació utilitzen radiances i reflectàncies obtingudes a partir del sensor SEVIRI (Spinning Enhanced Visible and Infrared Imager) per estimar la precipitació de caràcter convectiu. És sabut que l'ús directe d'aquests valors en algorismes de precipitació sobreestima l'àrea i subestima la intensitat de precipitació. Per atenuar aquests efectes, la versió més recent (2013) del paquet de software NWC SAF/MSG (Satellite Application Facility on Support to Nowcasting & Very Short Range Forecasting) inclou un algorisme diürn nou que treu profit dels progressos en l'estimació dels paràmetres de microfísica de núvols, en particular un millor coneixement del Radi Efectiu (Reff), l'espessor òptic del núvol (COT) i la fase de l'aigua. L'algorisme millorat, anomenat Intensitat de Precipitació Convectiva a partir de les Propietats Físiques del Núvol (CRPh), utilitza aquestes Propietats del Cim del Núvol (CPP) per a estimar intensitats de precipitació de núvols convectius usant la informació d'un pixel de SEVIRI (al voltant de 3 km al nadir). Aquest treball presenta les novetats d'aquest algorisme, fa una comparació dels resultats amb els de la versió anterior dins el paquet NWC SAF/MSG i una validació amb dades independents provinents de la xarxa espanyola de Radar operada per AEMET. Els resultats obtinguts per a 46 tempestes suggereixen que el CRPh dóna estimacions més precises que l'algorisme anterior, essent així més útil per a un cert nombre d'aplicacions quantitatives.

ReferencesCreative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License


Indexed in Scopus, Thomson-Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scientific Commons, Latindex, Google Scholar, DOAJ, ICYT (CSIC)

Partially funded through grants CGL2007-29820-E/CLI, CGL2008-02804-E/, CGL2009-07417-E and CGL2011-14046-E of the Spanish Ministry of Science and Innovationnewnewnew