Classificació dels Índexs Meteorològics d’Incendi (FWI) per avaluar el perill d’incendi a Grècia

, , and

DOI: 10.3369/tethys.2018.15.03

pp.: 31 - 40

Abstract

L’índex meteorològic d’incendi (FWI, en anglès) ha estat estudiat per diversos investigadors per diferents llocs geogràfics del món i s'ha demostrat que és un índex eficaç per a l'avaluació del perill d'incendis. Tanmateix, fins ara hi ha pocs treballs que, pel que fa al càlcul, la classificació i el mapatge del FWI, estiguin fets a una resolució espacial més alta, que podria ser més eficient per a l'ús operatiu, tant a nivell nacional com local, per a aquells països amb condicions climàtiques i característiques físiques com Grècia. En aquest treball es presenta una metodologia per a un càlcul directe, la classificació i la cartografia apropiades del FWI a Grècia. La metodologia utilitza el model meteorològic de mesoscala WRF per obtenir camps meteorològics d'alta resolució espacial, alhora que la classificació proposada té en compte la varietat ambiental del país, que podria influir molt en la importància dels valors del FWI i en conseqüència, en la seva interpretació per classes de perill d'incendi raonables i funcionals. L'enfocament proposat dels índexs percentuals proporciona límits de FWI variant segons les característiques físiques específiques de l'àrea d'estudi. La nova metodologia d'assignació de perill d'incendis s'ha validat mitjançant dades històriques de localització d'incendis i zones cremades del país durant un període d'estudi de cinc anys (2009-2013).Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License


Indexed in Scopus, Thomson-Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scientific Commons, Latindex, Google Scholar, DOAJ, ICYT (CSIC)

Partially funded through grants CGL2007-29820-E/CLI, CGL2008-02804-E/, CGL2009-07417-E and CGL2011-14046-E of the Spanish Ministry of Science and Innovationnewnewnew