Sobre la relació entre les fluctuacions del nivell de 500 hPa i el gruix atmosfèric a l’Iran i l’Orient Mitjà

, , , , , , , and

DOI: 10.3369/tethys.2019.16.01

pp.: 3 - 14

Abstract

Aquest article se centra en la relació entre les fluctuacions del nivell de 500 hPa i el gruix de l'atmosfera associat (AT) sobre Iran i Orient Mitjà entre 1961 i 2013. A aquest efecte, les dades de l'altitud geopotencial (HGT) dels nivells de 1000 i 500 hPa es van obtenir de la base de dades NCEP/NCAR, cobrint el domini de longituds 25°E a 75°E i latituds de 15°N a 45°N. El coeficient de correlació es va utilitzar per investigar la relació. Els resultats van mostrar que les fluctuacions diàries del nivell de 500 hPa i de l’AT sobre l'Orient Mitjà són escasses. No obstant això, el grau d'inestabilitat de l'AT i l'alçada de 500 hPa va ser major en el període de tardor, degut a que la regió estudiada es situa a la regió de transició entre diferents masses d'aire. La menor inestabilitat de l'alçada de 500 hPa i l’AT es va observar a l’estiu a causa del domini de l'alta pressió subtropical que es va observar en aquesta estació i en les baixes latituds de l'Orient Mitjà. No obstant això, els efectes més rellevants de HGT sobre l’AT es van observar en latituds mitjanes. Aquesta situació es deu a masses fredes que ataquen des de les altes latituds cap a les latituds mitjanes, així com la convecció d’aire calent des de l'equador fins a latituds altes, causant una forta diferència de temperatura en latituds mitjanes que afecta fortament l'AT. Així, les fluctuacions de 500 hPa assoleixen els màxims a les latituds mitjanes. En general, hi ha una relació significativa i directa entre les oscil·lacions del nivell de 500 hPa i l'AT.Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License


Indexed in Scopus, Thomson-Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scientific Commons, Latindex, Google Scholar, DOAJ, ICYT (CSIC)

Partially funded through grants CGL2007-29820-E/CLI, CGL2008-02804-E/, CGL2009-07417-E and CGL2011-14046-E of the Spanish Ministry of Science and Innovationnewnewnew