Caracterització de l’inici de la convecció estival diürna i la seva evolució als Pirineus catalans: una anàlisi d’11 (2010-2020) anys basat en dades de radar