Efectes de l’altura solar, la nuvolositat i la temperatura en les mesures dels piranòmetres de silici