Entorn sinòptic i mesoescalar associat a les fortes pluges locals de dia 16 d'agost de 2010 en el sud de la Península Ibèrica